Author Archive

Stolemë 2010

31 maja w Stôromiesczim Rôtëszu we Gduńskù òdbëła sã ùroczëzna wrãczeniô Medalów Stolema przëznôwónëch bez Sztudérsczé Karno Pòmòraniô.

Latosyma Stolemama òstalë: dolmaczéra Swiãtëch Pismionów  z òriginalnëch jãzëków na kaszëbsczi o. Adam Sykòra, ë achtor, pisôrz, dolmaczéra Zbigniew Jankòwsczi. Do karna Stolemòwców wprowadzëła jich Stolemka z 2006 r. Witosława Frankòwskô.

Read more

Krëjamnô kùla

Òb zymk 2010 r. w lese kòle Sëlëczëna (kartësczi pòwiôt) krëjamkò pòwstała w zemi kùla. Teoriów na ji pòwstanié je wiele. Wedle mie to jaczi pùrtk, chtëren w nym môlu sedzôł, fëst so pùrtnął… a szło w lëft!

Wicy pòczëtôjta na starnie ExpressKaszubski.pl

Read more

Kòmpùtrowé krôsniã

W pòłowie maja wëszedł drëkã zbiérk pt. Kòmpùtrowé krôsniã. Nalazło sã w nim 17 pòwiôstków ë 9 wiérztków dlô dzecy, jaczé rëchli drëkòwóné bëłë w Naju Ùczbie – dodôwkù do cządnika Pomerania.
Ksążeczkã wëdała Wëdôwizna Region z Gdinie.

Sondaże

Terôzka je takô móda, że ò wszëtkò mùszi sã pëtac tak zwóną òpiniã pùblëczną. Mómë doch demòkracjã – głos lëdu je nôwôżniészi! (chòc ë tak rządzący zrobią pò swòjémù).
Anketérzë, jaczi rëchtëją sondażë napôdają lëdzy na szaséch, abò do nich zwònią, zadôwając pëtaniô na wôżné, mni wôżné, a czësto niewôżné témë, ôrtu:
– Jesce Wë za czë procëm? Read more

Naju legeńdë pò serbskù

Na zymkù 2010 r. belgradzkô wëdôwizna Alma wëdała Antologiã kaszëbsczich pòwiôstków lëdowëch, zbiór cziledzesąt kaszëbsczich bôjków ë legeńdów w wëbiérze a tołmaczënkù na serbsczi Duszana Pazdzersczégò, jaczi robi na Gduńsczim Ùniwersytece. Duszan je  redaktorã starnë Rastkò Kaszëbë ë laureatã Medalu Stolema z 2006 r..

Kòlekcjô fòtografków Paula

Dôjta lëdze bôczënk! Jesta zewsządka pòdzéróny. Wiôldżi Bracyna pilëje na Waju z satelitów, kamérów w krómach, w roboce, a radarowëch kastków stojącëch kòle szaséch.
Co sztót doznôwôł sã ò tim Pauel, chtërnémù brifka donôszôł rozmajité fòtografczi.
Ną razą zôs dostôł jedną òd szandarów. Biédôk nawetka nie pamiãtôł dze a czedë ti mù jã zrobilë. Pech chcôł, że chwaca jã w swòje paje jegò slëbnô: Read more

Rôczba na promòcjã

Dyrekcja
Zespołu Szkół w Starzynie
ma zaszczyt zaprosić na promocję książki pt.

Zarys dziejów Szkolnictwa Podstawowego w Starzynie

pod red. dr Wojciecha Drzeżdżona

w dniu 14 maja (piątek) 2010 r.
o godz. 16.30
w Zespole Szkół w Starzynie

Program:

Read more

Joga Patokòwi Trudczi

– Sąsôdkò, czëta të! – zawòła Sztenczënô bez płot do Rucënë machając ji przed knérą gazétą – Tuwò piszą, że ùmarła nôstarszô białka na swiece, Japónka, co mia 115 lat.
– 115 pòwiôdôsz? – Rucënô czëjącë tak co nawetka sã nie zadzëwòwa.
– Në kò prawie. Tu piszą, że ji trochã zabrakło – Sztenczënô wskôza pôlcã na môl w gazéce: – Héwò tu to je. Read more

rómk&tómk

 

Czile miesący temù ma z Tómkã Fópką ùdbalë so wëdac w grëpie najé felietónë, chtërné tam-sam ju bëłë drëkòwóné w rozmajitëch gazétach.
Hewò, przëszedł czas, że naju ùdba całã sã stała.
Kążeczka pt. „Rómka&Tómka Kôrbiónka. Z felietónowi pòlëcë” wëdónô òsta bez Wëdôwiznã Region z Gdinie.
Czëtińcowie nalézą w ni 40 felietónów – pò 20 na głowã kòżdégò autora, wëmãglónëch wedle alfabeticzny rédżi. Chto je czekawi mùszi sprawdzëc na kùńcu ksążeczczi, chto jaczi tekst mô napisóné.
Serdeczno bédëjã!

Pomerania nr 5/2010

II. Pożegnania ofiar katastrofy

III. Nocny powrót z morza do portu w Jastarni

IV. Reklama: KOWAL – Kaszubski Ośrodek współpracy i Aktywności Lokalnej

1. Artur Jabłoński, Pan Marszałek
Nie pamiętam, żebym zwracał się do Macieja Płażyńskiego inaczej niż per Panie Marszałku.
Tak naprawdę poznałem go w czasach, gdy został Marszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w 1997 roku. W wyborach parlamentarnych triumfowała Akcja Wyborcza Solidarność, a Maciej Płażyński zdobył największą liczbę głosów spośród wszystkich wybranych wówczas posłów. Wtedy nie był jeszcze członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W nasze szeregi wstąpił nieco później, po roku milenijnym, gdy prezesem ZKP był Brunon Synak, który osobiście wprowadzał Płażyńskiego w zrzeszeniowe niuanse. Wtedy już znaliśmy go wszyscy. Read more

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.