Archive for the ‘ Czekawòstczi ’ Category

Biôtka na głosë

Wczerô (23 gromicznika) mógł òbezdrzec na 2 kanale TVP repòrtôż z wëbiérczi do nowégò mùzycznégò programù pt. “Biôtka na głosë. Lëdzy do swòjégò karna przësłëchiwôł Macéj Miecznikòwsczi rodã z Pòbłocégò w wejrowsczim krézu.
Zarôzka na zôczątkù mógł ùczëc kaszëbską gôdkã w wëkònanim Miecznikòwsczégò ë białczi w strzédnym wiekù, chtërnô zaspiéwała jedną z kaszëbsczich lëdowëch piesniów. Wszëtkò fejn, leno realizatorzë negò repòrtażu zôs „pòjachalë” stereòtipama: Chto gôdô pò kaszëbskù? Lëdze stôri a w strzédnym wiekù. Jakô je jejich ùlëdónô mùzyka? Lëdowô! Czemùż nie pòkôzelë niżódnégò młodégò Kaszëbë? Kò wiedzec je, że w programie wëstąpią chòcbë Tómk Fópka ë Weronika Kòrthals-Tartas, a ti do starszëch doch nie nôleżą 🙂
Premiera “Biôtczi na głosë” mdze 5 strëmiannika. Czekawé cëż to téż mdze. Na gwës czile esemesów na “najich” nót mdze wësłac.

Òpòwiédz mie bôjkã

W gòdnikù 2010 rokù, starą Nadbôłtowégò Ceńtrum Kùlturë we Gduńskù, wëszła drëkã pësznô ksążeczka z 13 kaszëbsczima bôjkama pò kaszëbskù ë pòlskù. Do ni doparłãczonô òstała platka CD – bôjczi czëtają Zbigniéw Jankòwsczi (kaszëbskô wersjô) i Violetta Seremôk-Jankòwskô (pòlskô wersjô).
Bôjczi wëbrôł dr Duszón-Władisłôw Pażdzersczi, dolmaczënk zrëchtowała Danuta Pioch a malënczi Éwa Pòklewskô-Koziełło.
Nót nadczidnąc, że ksążeczka ë platka są baro profesjonalno zrëchtowóné – cwiardô òbkłôdka, farwné malënczi, czekawô mùzyka! Mie sã baro widzy, temù wszëtczima jã bédëjã… le czë dlô wszëtczich sygnie? Chòc wëdanié ùdëtkòwioné bëło bez wiele kaszëbsczich samòrządzënów ë Ministerstwò Kùlturë, wëdrëkòwónëch òstało leno 2 tës. sztëk.
Wicy wiadłów ò ksążce nalezeta na starnie NCK, a pôrã malënków mòżeta òbezdrzec tuwò

Òpasëj… bò sã wëpùrgniesz!

W Wejrowie na jednym z przeńsców wprowadzony òstôł na zëmã nowi szasowi wid:
BIÔJ… LE ÒPASËJ BË SÃ NIE WËPÙRGNĄC!

          

Wejrowskô e-kapsuła

Czekawi projekt pn. Kaszëbskô e-kapsuła pamiãcé, zaczãła Pòwiatowô i Mieskô Pùblëcznô Biblioteka w Wejrowie m. Aleksandra Majkòwsczégò. Na starnie http://biblioteka.wejherowo.pl/ekapsula/ mòże nalezc gôdczi z czekawima lëdzama zajimającyma sã kaszëbizną. Donëchczas mòże pòsłëchac wëpòwiéscy Duszana Władisława Pazdzersczégò, Bòżenë Ptôch, Tomasza Fópka ë mòji skrómny persónë 🙂

 

Pùpa

Dlô nëch, co skùńczëlë 30 lat a jesz nie nalezlë swòji drëdżi pòłowë, kréwni abò drëchòwie robią z szôtorów pùpã. Dlô stôrëch kawalérów je to snôżô białeczka, dlô stôrëch brutkówpëszny chłop.
Pùpã robi sã nié le dlô szpòrtu, ale téż dlô zachãtë, bë „stôri” sã w żëcym za ną prôwdzëwą miłotą rozezdrzelë 😉
Nen czekawi zwëk jesz tam-sam je na Kaszëbach kùltiwòwóny.
Na òdjimkù chłopskô pùpa dlô brutczi pòzwónô Frãc.
Wiôldżé dzãka dlô mòji drëszczi, chtërna prawie szukô za prôwdzëwim, bëlnym, fòrsz chłopã, nôlepi Kaszëbą, za pòzwòlenié òpùblikòwaniô òdjimka ji „bëńla”, jaczégò dostała na 30-té ùrodzënë.

Krëjamnô kùla

Òb zymk 2010 r. w lese kòle Sëlëczëna (kartësczi pòwiôt) krëjamkò pòwstała w zemi kùla. Teoriów na ji pòwstanié je wiele. Wedle mie to jaczi pùrtk, chtëren w nym môlu sedzôł, fëst so pùrtnął… a szło w lëft!

Wicy pòczëtôjta na starnie ExpressKaszubski.pl

Read more

Naju legeńdë pò serbskù

Na zymkù 2010 r. belgradzkô wëdôwizna Alma wëdała Antologiã kaszëbsczich pòwiôstków lëdowëch, zbiór cziledzesąt kaszëbsczich bôjków ë legeńdów w wëbiérze a tołmaczënkù na serbsczi Duszana Pazdzersczégò, jaczi robi na Gduńsczim Ùniwersytece. Duszan je  redaktorã starnë Rastkò Kaszëbë ë laureatã Medalu Stolema z 2006 r..

Kaszubka

Na ti maszinie ò pòzwie „Kaszubka” z 1961 r. gwës nié le Kaszëbczi swétrë czë liwczi robiałë… 😉

Read more

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.