Archive for the ‘ Czekawòstczi ’ Category

Òpasëj… bò sã wëpùrgniesz!

W Wejrowie na jednym z przeńsców wprowadzony òstôł na zëmã nowi szasowi wid:
BIÔJ… LE ÒPASËJ BË SÃ NIE WËPÙRGNĄC!

          

Wejrowskô e-kapsuła

Czekawi projekt pn. Kaszëbskô e-kapsuła pamiãcé, zaczãła Pòwiatowô i Mieskô Pùblëcznô Biblioteka w Wejrowie m. Aleksandra Majkòwsczégò. Na starnie http://biblioteka.wejherowo.pl/ekapsula/ mòże nalezc gôdczi z czekawima lëdzama zajimającyma sã kaszëbizną. Donëchczas mòże pòsłëchac wëpòwiéscy Duszana Władisława Pazdzersczégò, Bòżenë Ptôch, Tomasza Fópka ë mòji skrómny persónë 🙂

 

Pùpa

Dlô nëch, co skùńczëlë 30 lat a jesz nie nalezlë swòji drëdżi pòłowë, kréwni abò drëchòwie robią z szôtorów pùpã. Dlô stôrëch kawalérów je to snôżô białeczka, dlô stôrëch brutkówpëszny chłop.
Pùpã robi sã nié le dlô szpòrtu, ale téż dlô zachãtë, bë „stôri” sã w żëcym za ną prôwdzëwą miłotą rozezdrzelë 😉
Nen czekawi zwëk jesz tam-sam je na Kaszëbach kùltiwòwóny.
Na òdjimkù chłopskô pùpa dlô brutczi pòzwónô Frãc.
Wiôldżé dzãka dlô mòji drëszczi, chtërna prawie szukô za prôwdzëwim, bëlnym, fòrsz chłopã, nôlepi Kaszëbą, za pòzwòlenié òpùblikòwaniô òdjimka ji „bëńla”, jaczégò dostała na 30-té ùrodzënë.

Krëjamnô kùla

Òb zymk 2010 r. w lese kòle Sëlëczëna (kartësczi pòwiôt) krëjamkò pòwstała w zemi kùla. Teoriów na ji pòwstanié je wiele. Wedle mie to jaczi pùrtk, chtëren w nym môlu sedzôł, fëst so pùrtnął… a szło w lëft!

Wicy pòczëtôjta na starnie ExpressKaszubski.pl

Read more

Naju legeńdë pò serbskù

Na zymkù 2010 r. belgradzkô wëdôwizna Alma wëdała Antologiã kaszëbsczich pòwiôstków lëdowëch, zbiór cziledzesąt kaszëbsczich bôjków ë legeńdów w wëbiérze a tołmaczënkù na serbsczi Duszana Pazdzersczégò, jaczi robi na Gduńsczim Ùniwersytece. Duszan je  redaktorã starnë Rastkò Kaszëbë ë laureatã Medalu Stolema z 2006 r..

Kaszubka

Na ti maszinie ò pòzwie „Kaszubka” z 1961 r. gwës nié le Kaszëbczi swétrë czë liwczi robiałë… 😉

Read more

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.