Pomerania 10/2010

II. Kaszubską stegną (płyta)
III. Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné (fotoreportaż Beaty Sulickiej i Michała Kossa)
IV. Odsłonięcie pomnika Bogusława X w Słupsku (fotoreportaż Sławomira Żabickiego)

2. Od redaktora
Pielgrzymka do Ziemi Świętej sama w sobie jest wielkim przeżyciem. To wszak podróż do krainy Biblii, z którą większość z nas jest co najmniej osłuchana. Jakże wymowne są już same nazwy wielu miejsc i miejscowości.
Pamiętam, jak po przekroczeniu w pobliżu Jerozolimy granicy z Autonomią Palestyńską zadzwoniłem do córki i na jej pytanie, gdzie jestem, odparłem: „Dzisiaj w Betlejem”… „Ależ to brzmi” – usłyszałem w słuchawce.
Wtedy, przed dziesięciu laty, odwiedziliśmy wiele takich brzemiennych w skojarzenia miejsc. Głównym celem tamtej wyprawy było jednak odsłonięcie w kościele Pater Noster w Jerozolimie tablicy z kaszubskim tekstem „Ojcze nasz”, która zawisła pośród 148 innych z Modlitwą Pańską w językach narodowych i etnicznych. Niewątpliwie kaszubski doznał wówczas kolejnej nobilitacji. Continue reading “Pomerania 10/2010”

Òddzëkòwanié prof. Gerarda Labùdë

Bez dwa dnie w Lëzënie òdbéwałë sã ùroczëznë pògrzebòwé prof. Gerarda Labùdë. W piątk wieczór (8 rujana) bëła Mszô sw. żałobnô òdprawionô bez abp Tadeùsza Gòcłowsczégò ë Pùstô Noc. W sobòtã (9 rujana) pògrzéb z ùdzélã rodzënë, przedstôwców Kaszëbów, swiata nôùczi, pòliticzi, kòscoła. Mszi przewòdnicził abp SławòjLeszek Głódz. Kôzanié miôł primas senior abp Henrik Mùszińsczi. Przëtómny béł téż premiéra Donald Tusk.

Continue reading “Òddzëkòwanié prof. Gerarda Labùdë”

Séwnikòwô réza do Frizje

W séwnikù 2010 r. òdwiedzôł jem z białką i karnã szkólnëch z Kaszëbsczi pëszną krôjnã w Òlãdrach – Frizjã (friz. Fryslân), dze bëlë më bëlno ùgòszczony. 
Bez 5 dniów, òd 15 do 19 séwnika zjachalë më wnetka całą Frizjã òdwiedzającë m.jin. szkòłë w jaczich ùczi sã frizyjsczégò. Przë leżnoscë zapòznelë më sã z jiwrama a sukcesama Frizyjczików w ùczbie jejich miészoscowégò jãzëka  ë jegò bëtnoscë  w mediach.

Hewò czile òdjimków:

Kôrta Frizje - kòlmòrsczi krôjnë w Òlãdrach
Frizyjskô „plaskatosc”

Continue reading “Séwnikòwô réza do Frizje”

Pomerania 9/2010

II. Odsłonięcie pomnika Świętopełka II (fotoreportaż Beaty Sulickiej i Michała Kossa)
III. Upalny Remus (wybór zdjęć z Kaszubskiego Spływu Kajakowego Śladami Remusa)
IV. Uroda środkowych Kaszub (wybór zdjęć z pleneru w Łączyńskiej Hucie)

2. Od redaktora
Pomniki, pomniki… „A my, Polacy, my lubimy pomniki – dworował sobie Konstanty Ildefons Gałczyński z naszej nadmiernej skłonności do stawiania na cokołach. Ale zarazem inny poeta przestrzegał, że narody tracąc pamięć – tracą życie. To powiedzenie modyfikowano później po wielokroć, ale zawsze pobrzmiewała z niego groźba, że bez szacunku dla przeszłości przestaniemy być narodem, a staniemy się jedynie zbiorowiskiem ludzi zamieszkujących określone terytorium.
A czymże są pomniki, jeśli nie wyrazem pamięci? To prawda, że nie wszystkie honorowały właściwe osoby. Historia zna nazbyt dużo pomyłek powodowanych pośpiechem w brązowieniu lub narzuconą ideologią. Ale są też postacie w naszej historii, które zbyt długo czekały na zaistnienie w przestrzeni publicznej. Tak było z księciem Świętopełkiem II, nie darmo nazwanym Wielkim, bo o ogromnych zasługach dla Gdańska i Pomorza Gdańskiego.
Edmund Szczesiak Continue reading “Pomerania 9/2010”