Archive for the ‘ Wiadła ’ Category

Dzéń Chleba i Miodu

Mdze co smacznégò do zjedzeniô, dô téż co do wëpicô, bãdze mógł co òbezdrzec a mùzyczi pòsłëchac… Nôdolé rôczi!

W jãzëk zgëldzony

Letnicë, chtërny tu do nas na Kaszëbë òb lato przëjéżdżiwają, rôd słëchają kaszëbsczi gôdczi. Czãsto òni mało z najégò gôdaniô rozmieją, ale ë tak sã ceszą, że mògą melodëji negò òsoblëwégò jãzëka pòsłëchac. Niechtërny nawetka chcą sã naji mòwë naùczëc. Taczima mòżemë zabédowac czile jãzëkòwëch cwiczënków. Read more

Kòscérsczé tardżi ksążczi

W piątk 13 zélnika 2010 r. w Kòscérznie òdbëłë sã XI Tardżi Kaszëbsczi ë Pòmòrsczi Ksążczi „Costerina”.
Westrzód nôdgrodzonëch ksążków béł téż mój zbiérk òpòwiescy ë wiérztków dlô dzôtków pt. Kòmpùtrowé krôsniã, jaczi dobëł III plac w kategòrie kaszëbsczi ksążczi.
Wëprzédnieniô dostôł téż Tómk Fópka za W jãzëk zgëldzony. Lëteracczé etiudë ë zbiérk pt. Rómka&Tómka kôrbiónka. Z felietónowi pòlëcë.
Lëstã wszëtczich nôdgrodzonëch nalézeta na starnie Miesczi Biblioteczi w Kòscérznie.

Hewò czile òdjimków:

Read more

CSB TV

Òd 1 zélnika sztartëje kaszëbskô telewizjô CSB TV.
Ti chtërny chcą ną stacjã òbezdrzec mùszą wëbrac satelitã HOTBIRD 13E, wpisac czãstotlëwòsc 11,320 GHz, pionową pòlarizacjã V, SER 27500 ë FEC 3/4.

Wicy ò kaszëbsczi TV nalézeta tuwò

Krancbal w Nadolim

 Wicy na starnie: www.muzeumpuck.kaszubia.com

Kaszëbsczi Jidol 2010

Pòpôłnim 11 lëpińca béł jem na wejrowsczim rénkù pòsłëchac spiéwaniô latosëch kaszëbsczich jidolów. 

Kaszëbską Jidolką 2010 òstała Marléna Brzeskô, szpecjalną nôdgrodã przëznóną bez juri dosta Nataliô Szroeder a nôdgrodã pùblëcznoscë wzã Małgòrzata Prange.

Przë leżnoscë zrobił jem czile òdjimków:

Read more

Pomerania 7-8/2010

II. Zjazd Kaszubów w Pucku (fotoreportaż)
III. Medale Stolema (fotoreportaż Beaty Sulickiej i Michała Kossa)
IV. Sobótka w Jastarni 2010 (fotoreportaż Natalii Szulc)

2. Od redaktora
Pierwszy zjazd w Chojnicach w 1999 roku był reakcją na znalezienie się Kaszub w jednym województwie. I chociaż nie satysfakcjonowała nazwa: pomorskie (uważano, że lepiej odzwierciedlałaby charakter województwa: kaszubsko-pomorskie) – manifestowano radość. Starano się również pokazać, że odwieczni gospodarze ziemi pomorskiej przetrwali w dużej liczbie oraz w dobrej kondycji i mają niemało do zaoferowania. Było to wielkie święto i takim pozostało, obchodzone w różnych miastach Kaszub, stanowiące dla samorządów i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego nie lada wyzwanie, z którym jednak radzą sobie wyśmienicie, o czym mogliśmy się przekonać także ostatnio w Pucku.
Edmund Szczesiak Read more

Zjôzd Kaszëbów w Pùckù

Pòdsëmòwanié: bëlné wiodro, bana napchónô, dwie binë, wiele fejnëch lëdzy, farwno, spòntaniczno, wiesoło, super wëstãpë The Damrockers, CSB, Weroniczi Kòrthals, Skaldów…, bëło dze a co zjesc ë wëpic… Wszëtczégò jem nie widzôł a nie czuł, temù mòżeta smiało kòmeńtowac, co sã Wama widzało, a co nié 🙂

Tu nalézeta teledisk do Pùcczi frańtówczi: http://www.youtube.com/watch?v=An7dUmluoZk&feature=related

Òbezdrzeta jak bëło:

Read more

Kaszëbskô Noc Miłotë

Pësznô noc, snôżô noc, swiãtojóńsczi kwiat parpacë dzys rozkwitô – jak stôrosłowiańsczi zwëk kôże biôjta gò mùlkòwie szukac!

Kònkùrs!

Welujta na blog Marka Wantoch Rekòwsczégò w kònkùrsu na nôpësznészi fòtoblog!

Wicy wiadłów nalézeta tuwò.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.