Jakòs to bãdze

Bùrméster Brzëchôłk – pón a rządca starodôwnégò gardzëkù leżącégò nad Pùcką Plëtą nen cë mô wiele na głowie. Nie jidze tuwò ò włosë, bò nëch do czosaniô mô le piãc, leno ò sprawë do załatwieniô.
Jakno bùrméster mô jich tësącpiãsetstodzewiãset a jesz wicy. Psë smrodzą – gównianô sprawa do załatwieniô. Socjalné mieszkaniô – sprawa do załatwieniô, zó co je wëbùdowac. Głupi radnélcowie – sprawa do załatwieniô, jak ną jejich głëpòtã z mądroscą Brzëchôłka pògòdzëc. Pitowie na rénkù – sprawa do załatwieniô, dze jich schòwac, czedë letnicë przëjadą. Smiecë – sprawa do załatwieniô, jak je sprzątnąc. Dzurë w drogach – sprawa do załatwieniô, jakùż je zasztopac.
Jednô sprawa do załatwniô sedzy na drëdżi sprawie do załatwieniô na biédni głowie Brzëchôłka.
Wa so mòżeta mëszlec, jak wiôlgą baniã mùszi bùrméster Brzëchôłk miec.
Le cëż to dlô Brzëchôłka! Jegò wëbòrczé hasło „Jakòs to bãdze” w żëcym nôlepi sã sprôwdzô, bò kùńc kùńców wszëtczé sprawë jakòs same sã załôtwiają.
Psë jak smrodzëłë tak smrodzą, ale gównienków jakòs nie je widzec – jakòs same krëjamno dżiną. Gwës je Nënka Roda sprzątô. Socjalnëch mieszkaniów jak nie bëło tak ni ma, ale przecã lëdze jakòs mieszkają. Głupi radnélcowie, jak głupi bëlë tak są, ale dzãka mądroscë Brzëchôłka rządzëc miastã jakòs sã dô. Pitowie na rénkù jak pilë tak piją, ale nikòmù jakòs nie wadzą. Prawie procëm – są dlô letników turisticzną atrakcją. Niesprzątnioné smiecë jak leżałë tak leżą, ale jakòs w kùńcu sniég je przëkriwô abò trawą zarôstają. Dzurë w drogach corôz wikszé, ale autóła jakòs pò nëch mògą jachac.
Jakòs to bãdze ë jakòs, w nym pësznym gardzëkù nad Pùcką Plëtą, je!
Brzëchôłk rządzy ju piątą kadencjã. „Jak jakòs rządzy tej niech rządzy dali” – pòwiôdają lëdze, chtërnym jakòs takô „jakòsc” rządzeniô plażi.

Norda, 18 czerwińca 2010 r.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.