Mùcha

– Bzzzzy, bzzzzy, bzzzzzy – cos bzyknãło mie kòle ùcha. Machnął jem rãką òdnëkiwającé nôpiarti zwãk. Czej sã ùspòkòjiło zgaszëł jem wid, nacygnął na se kòłdrã, zamkł òczë a òdwrócëł na bòk, bë òddac sã w mòc kaszëbsczégò bóżka spikù – Grzeni. Nen ju wnetka miôł mie ùkòlibóné, czej zôs, ną razą głosni jak przódë, ùczuł jem bënë ùcha:
– Bzzzzy, bzzzzy, bzzzzy!
– Të przebrzëdłô mùchò! – zerwôł jem sã z wërów. – Jô cë zatłëkã.
Chwacëł jem gazétã, zwinął jã, a przewrôcając stółczi, zaczął nëkbã za nią pò jizbie. Tam-sam prôł jem tim smiertelnym nôrzãdłã, ale nijak ni mógł ji trafic. Zó to zwrócëł jem wszëtczé statczi a fizmateńtë stojącé na stole ë pòlëcach.
Czësto ną biôtką zmarachòwóny sôdł jem na zberkù łóżka.
– Tu mùszi wzyc co cãżészégò – rozezdrzôł jem sã wkół. – Ha, kòrka mdze nôlepszô!
Czej mùcha sadła na lãpã walnął jem w niã z całi mòcë.
– Hòlãder! – zaklął jem, czej zôs ji sã ùdało mie ùrëchlëc, a z lãpë òstałë le pòtłëkłé, sklóné sztëczczi.
– Bzzzzy, bzzzzy, bzzzzy – mùcha wëlądowała na ékranie zdrzélnika.
– Kùńc z tobą! – zawòłôł jem a rzëcëł w niã kòrką.
Czedë jô ju òdeckł w jizbi wëzdrzało jak pò Szwédach. Stratë bëłë wiôldżé, równak dobëcé jesz wiãkszé. Mùcha zdzinãła. Ji trupa jem nie szukôł – jô béł gwës, że wëparowa òb czas wëbùchù. Kù reszce mógł jem spòkójno spòtkac sã z Grzenią.
Wlôzł jem w wërë, nacygnął na se kòłdrã, a jesz nie sfórtowôł zamknąc òczów, czedë zôs ùczuł jem kòle ùcha no przebrzëdłé bzyczenié.
– Bzzzzy, bzzzzy, bzzzzy! – zabzëczała mùcha.
– Bzzzzy, bzzzzy, bzzzzy! – zabzëczôł jô głosni jak òna.
– Bzzzy, bzzzy, bzzzy – spróbòwa jesz rôz, ale czedë jak pòmión pòwtórzëł jô za nią, bzzzy, bzzzy, bzzzy, na zgłëpia a schòwa sã w mëszą dzurã, dze zjôdł jã stôri pajk.
Jaczi mòrał z ti pòwiôstczi? Wej taczi: chcącë w biôtce dobëc, mùszi ùżëc jistny broni, jak procëmnik.

Norda, 20 zélnika 2010 r.

Comment are closed.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.