Nazwy miesięcy i dni tygodnia

Na początku roku warto zapoznać się kaszubskimi nazwami miesięcy i dni tygodnia.

Nazwy miesięcy (pòzwë miesący):
styczeń
– stëcznik
luty – gromicznik
marzec – strëmiannik
kwiecień – łżëkwiat
maj – môj
czerwiec – czerwińc
lipiec – lëpińc
sierpień – zélnik
wrzesień – séwnik
październik – rujan
listopad – lëstopadnik, smùtan
grudzień – gòdnik

Nazwy dni tygodnia (pòzwë dniów tidzenia):
poniedziałek
– pòniedzôłk
wtorek – wtórk
środa – strzoda
czwartek – czwiôrtk
piątek – piątk
sobota – sobòta
niedziela – niedzela

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.