Pòwëbòrczé zajiscenié premiéra

Zajiscony, Donk, trzimiącë sã za głowã sedzôł w swòjim gabinece. Wtim chtos zaklepôł na dwiérze.
– Chtëż zôs?! – krziknął znerwòwóny.
– To jô – za dwiérzama dało sã czëc cëchi głos: – Brónk.
– Ach jo, to të – wzdichnął Donk. – Në pòj, pòj. Mùszimë w kùńcu pògadac!
– Wiém, wiém. Móm diôbła narobioné – Brónk cãżkò sôdł w zeslu, a zaczął bic sã w piersë.
– Diôbła narobioné to je mało rzekłé. To je kùńc swiata. Kùńc władzë – machnął pają zrezygnowóny premiéra. – Mùszôł të dobëc?
– Tak jakòs wëszło – Brónk sedzôł ze zwiészoną knérą. Continue reading “Pòwëbòrczé zajiscenié premiéra”

Bùrméster Brzëchôłk

Przódë, przódë lat, lata lateczné temù nazôd, w môłim Pùckù, nad sztrądã Pùcczi Plëtë leżącym, żił mądri człowiek zwóny Brzëchôłkã.
Niechtërny pòwiôdają, że w jegò żëłach płënã krew pradôwnëch mieszkańców kaszëbsczi zemi – stolemów – stwòrzeniów wikszich òd nôwikszich chójków w lese rosnącëch, a mòcnészich òd nômòcnészich strongmenów. Continue reading “Bùrméster Brzëchôłk”

Zjôzd Kaszëbów w Pùckù

Pòdsëmòwanié: bëlné wiodro, bana napchónô, dwie binë, wiele fejnëch lëdzy, farwno, spòntaniczno, wiesoło, super wëstãpë The Damrockers, CSB, Weroniczi Kòrthals, Skaldów…, bëło dze a co zjesc ë wëpic… Wszëtczégò jem nie widzôł a nie czuł, temù mòżeta smiało kòmeńtowac, co sã Wama widzało, a co nié 🙂

Tu nalézeta teledisk do Pùcczi frańtówczi: http://www.youtube.com/watch?v=An7dUmluoZk&feature=related

Òbezdrzeta jak bëło:

Continue reading “Zjôzd Kaszëbów w Pùckù”

Egzamin na bëlnégò Kaszëba

Jak 150 lat temù nazôd pisôł naj Florión Cenôwa, nen, chtëren chce òstac bëlnym Kaszëbą, mùszi wëbrac sã do leżącégò nad Môłim Mòrzã, Pùcka, bë zdac pasowné egzaminë. Nôprzód dostôwô nôlepszégò z nôlepszich szkólnégò, chtëren gò bez dwa ksãżëce a dwie niedzele do egzaminu rëchtëje.
Egzamin sklôdô w pùcczi radnicë, przed ùczałima radnélcama. Nôprzód na zalã wchôdają miesczi służcë, chtërny na łôwë wëléwają pùcczé piwò, a na stołë stôwiają stolëmné sklónczi. Pòtemù za régą wchôdają, w stôrodôwné ruchna òblokłi, bùszni radnélcowie. Sôdają na łôwã, bierzą sklónczi w rãkã a wznôszają toast za pòmëszlnosc egzaminu. Tej bierzą drëdżi szluk, żebë rozëmné pëtaniô kandidatowi zadawac. Continue reading “Egzamin na bëlnégò Kaszëba”

Jakòs to bãdze

Bùrméster Brzëchôłk – pón a rządca starodôwnégò gardzëkù leżącégò nad Pùcką Plëtą nen cë mô wiele na głowie. Nie jidze tuwò ò włosë, bò nëch do czosaniô mô le piãc, leno ò sprawë do załatwieniô.
Jakno bùrméster mô jich tësącpiãsetstodzewiãset a jesz wicy. Psë smrodzą – gównianô sprawa do załatwieniô. Socjalné mieszkaniô – sprawa do załatwieniô, zó co je wëbùdowac. Głupi radnélcowie – sprawa do załatwieniô, jak ną jejich głëpòtã z mądroscą Brzëchôłka pògòdzëc. Pitowie na rénkù – sprawa do załatwieniô, dze jich schòwac, czedë letnicë przëjadą. Smiecë – sprawa do załatwieniô, jak je sprzątnąc. Dzurë w drogach – sprawa do załatwieniô, jakùż je zasztopac. Continue reading “Jakòs to bãdze”

Pùckô frańtówka

Na latosy Zjôzd Kaszëbów, jaczi mdze 26 czerwińca w Pùckù napisôł jem taką frańtówkã:

Czej rôz Jezës sztrądã szedl
Do rëbôka Piotra rzekl:
„Pùckôj za mną
drëchù mój” –
stąd sã wzãla pòzwa Pùck

Ref.
Pòjta, pòjta tu do nas
Pùck serdeczno rôczi was
Pòjta, pòjta tu do naju
Pùcónie witają waju

Pòjta wszëtcë na nen rum
Dze zapadli w zemi zómk
Òbezdrzeta stôri rénk
Pùcczi Plëtë pëszny brzég

Chtëren chce Kaszëbą bëc
Mùszi wëbrac sã na zjôzd
W Pùckù egzaminë zdac
Wãgòrzowi
kùsa dac…

Mùzykã ùlożił Tadeusz Kòrthals a spiéwają Manijôcë.
Pòsłëchôjta:
pucka frantowka

Chto mô chãc zaspiewac wicy dlô tegò jesz czile sztrofków: Continue reading “Pùckô frańtówka”

Kaszëbistika na GÙ

Do 6 lëpińca mògą skladac papióra ti, co chcą sztudérowac pòlską filologiã ze szpecjalizacją kaszëbistika.
Wicy dowiéta sã na starnie Gduńsczégò Ùniwersytetu ë w tim môlu.

Żebë jô béł młodszi, tej jô bë wiele nie rozmëslôł… 🙁  Temù mùszã cerplëwie żdac na zaòczné sztudija – mòże w kùńcu GÙ je zrëszi.