Bùdë…

Sajdającé pajczi, balónë, pistóle, centczi, kòrczi, bòmczi, pùkawczi, lizaczi, kùgle na gùmce… Cëda, panie, cëda, jednym słowã farwno na òdpùstowëch bùdach 31 maja we Wejrowie.

Read more

Dlô Julczi…

Rôczã 31 maja (niedzela) do Krokòwë!

julka gaska jpg

Wicy wiadłów ò Julce na starnie  NADMORSKI 24

Rekòrdowò wiôldżé Nótë

Dze je nôwikszô drzewianô tôblëca z „Kaszëbsczima nótama”? Kò w Nowòwiesczim Wilkòwie – wsë rekòrdowò wiôldżich zachów. Mają tã wiôlgą kòrkã, stolemné „kòło wòzné” a jeden z nôdługszich délów na swiece. Tôblëca z „Nótama”, jaką zrëchtowôł stolôrz, Bògdón Karczewsczi z Łãczëców, je 2 na 3 métrë wiôlgô. Pierszi pòkôzk béł w niedzelã 17 maja 2015 r. Z tegò, co lëdze gôdają, co rok mô bëc w Wilkòwie stôwióny jeden stolemny elemeńt z ti kaszëbsczi wëliczónczi.

Read more

Krãcy sã, krãcy…

Pòcwierdzywóm...

Pòcwierdzywóm…

Dzywny lëdze krãcą sã pò swiece… to znaczi pò wejrowsczim pòwiôce, a sã zgriwają… to znaczi nagriwają szpòrtowné reklamë do I Przezérkù stand up comedy… To znaczi „Szpòrt na żokach”!
Pamiãtôjta: w czerwińcu… to znaczi równo 19-égò, pò pôłnim… to znaczi ò 6 gòdzënie, w restaùracje… to znaczi w Campanulë, w Miesce… to znaczi w Wejrowie!
I të mòżesz pòplestac… to znaczi wëstąpic na binie… to znaczi zrobic karierã kaszëbsczégò szpòrtmana!
Zgłoszenié sélôj do 12 czerwińca na adresã wejrowsczégò Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi.
A czej chcesz miec szpòrtowną reklamã wspòmożë „Szpòrt na żokach”, tak jak to zrobia m.jin. Galeriô Niespòdzywnotë w Wejrowie.

Read more

Nótë w Serakòjcach

????????

Wtórk 5 maja 2015 rokù. Drzewiany kòscół w Serakòjach. Bënë młodzëzna z gimnazjum i spòdleczny szkòłë, dzecë z karna „Tuchlińskie Skrzaty”, përznã starszëch. Biją zwònë na 12. Zeszłëch witô a wëstawã pt. „To je krótczé, to je dłudżé…” òtmikô Emiliô Reclaf z Gminowégò Òstrzódka Kùlturë. Dzecë z Tëchlëna pëszno spiéwają. „Kaszëbsczé nótë” prezentëją w snôżi wersji. Miast „to je prosté, to je krzëwé” je „to je prosté, to je skòsné”. Tak trzëmac! Trójné dzãka Skrzatom! Dzãka wastnie Emilie i Irenie Kùlwikòwsczi – direchtorce GÒK w Serakòjcach. Dzãka Anie Dunst z Wëdôwiznë KPZ.

Read more

Slawùtowsczi gard

Słowiańsczi gard w Slawùtowie to pòstãpnô atrakcjô na Pùcczi Zemi. Wierã òb lato mdze slawùtowsczi gard atakòwóny bez hùrmë letników. Pò prôwdze wôrt je òbezdrzec ną pëszną rekònstrukcëjã.

 

????????

Read more

Kaszëbsczé nótë w Serakòjcach

Serdeczno rôczã!

zaproszenie sierakowice 1

Read more

Szpòrt na żokach!

Môj-czerwińc – do wëstãpù sã rëchtowanié.

12 czerwińca – do Przezérkù sã zapisanié.

19 czerwińca – na binie wëstãpòwanié.

stand up comedy

Wicy wiadłów na starnie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie

Na Gòdë

Wszëtczégò bëlnégò na Gòdë!

????????

 

Gwiôzdkòwé nótë do pòsłëchniô a òbezdrzeniô w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie.

Malënk Ana Kąkòl

Remùs w Miesce

Hewò nowô sztatura òsta pòstawionô w Swiãtim Miesce Kaszëbów – Wejrowie. Pësznô sztatura Remùsa. Òglowò mie sã widzy, le ju òpisënk do ni ju nié… A wa, cëż rzeczeta?

remus 1

Read more

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.