Costernia 2014

Ju piãtnôsti rôz Remùsë z pòmòrsczich wëdôwiznów przëkarowalë do Kòscérznë ze swòjima ksążkama. Nôbarżi rôd jem z nëch napisónëch pò kaszëbskù. Òsoblëwie wôrtné przeczëtaniô są dwie pòwiesce – „Żôłti KamStanisława Janczégò (dolmaczënk z pòlsczégò) ë „SmùgãArtura Jabłońsczégò… wëbaczëta – Jablońsczéhò – kò òn Bëlôk. 

Pò prôwdze bëlné prozatorsczé dokôzë, co sã je w jedną noc czëtô. Kòl leżnoscë brawa dlô Gracjanë Pòtrëkùs za snôżé ùdbë òbkłôdków!

Czej ruk-cuk skùńcził jem czëtac „Żôłti kam” ë „Smùgã” pòmëslôł jem – to szmakô za wicy. Tej żdajã na pòstãpné ksążczi nié le méstrów Stanisława z Miasta ë Artura z Czôrnéhò Mlina ale téż Piotra z Bëtowa, Witołda z Głodnicë, Grégòra z Wiela… (Nie je to dzywné, że za pisanié prozë pò kaszëbskù bierzą sã slédnym czasã leno chłopi? Kò Wa białczi, òkróm dôwaniô chłopsczémù ôrtowi natchnieniô, téż rozmiejeta pióro pò papiórze prowadzëc.)

Móm nôdzejã, że w za rok Costerina, jistno jak latos, mdze w nowé kaszëbsczé ksążczi bòkadnô, a wòda nie mdze z nieba leca – kò ani lëdze ani papiór deszczowégò wiodra nie lëdają.

PS. Spisënk latosëch dobéwców nalézëta na starnie Miesczi Biblioteczi w Kòscérznie pòd adresą http://biblioteka.kna.pl/

???????? Continue reading “Costernia 2014”

XVI Zjôzd Kaszëbów

Pò latosym Zjôzdze w Gduńsczim Pruszczu nodżi bòlą… Donąd a nazôd a jesz rôz, a jesz rôz, a jesz rôz… Nômni dwa kilo mni – nié le òd chòdzeniô. Faktoriô dobëtô, ale bëlno nie pòznónô. Mdze òrãdz, żebë jesz rôz przëjachac. Knéra tobaką zasztopónô. Nagôdóny, wëkùszkóny a wëscëskóny jem za wszëtczé czasë. Kąsk rozmajitëma fizmatentama òbkùpiony, np. zégro-bùdlo-Remùsã. Mléczné Krusze jesz dopiérze òczë pasą, szmakanié mdze pózni. Na binie Paweł Ruszkòwsczi czarził a jeden bëlny mùzykańta z Lëzëna pòkôzywôł Klasã w banie. Ta bëła përznã lózô, ale jak wiedno wiesołô – pòzdrówczi dlô Chòniców, Lëzëna a Łodze. Nie wiém czemù sztótama kòlibało!

SONY DSC

Continue reading “XVI Zjôzd Kaszëbów”

GWIÔZDKÒWÉ NÓTË

Jidą Gòdë, tej cos… w klimace „Kaszëbsczich nótów”. Leno braknie òbrôzków 🙁 Mòże chtos bë je domalowôł?

GWIÔZDKÒWÉ NÓTË

To je krótczé, to je dłudżé, to wilëjnô wieczerza.

To są Gwiôzdczi, to są dzôtczi, to sniegòwô je smiota.

Nazôd: Sniegòwô je smiota, Gwiôzdczi, dzôtczi, krótczé, dłudżé, to wilëjnô wieczerza.

To je kùgla, to je danka, to ze żłóbka je grósc sanka.

Nazôd: Grósc je sanka, kùgla, danka, sniegòwô je smiota, Gwiôzdczi, dzôtczi, krótczé, dłudżé, to wilëjnô wieczerza.

To je aniół, to je wół, to je òseł, a to kùm.

Nazôd: Òseł, kùm, aniół, wół, grósc je sanka, kùgla, danka, sniegòwô je smiota, Gwiôzdczi, dzôtczi, krótczé, dłudżé, to wilëjnô wieczerza.

To je Gwiôzdór, to je zwónk, to je miechùlc, a to bómk.

Nazôd: Miechùlc, bómk, Gwiôzdór, zwónk, òseł, kùm, aniół, wół, grósc je sanka, kùgla, danka, sniegòwô je smiota, Gwiôzdczi, dzôtczi, krótczé, dłudżé, to wilëjnô wieczerza.

To je môłé, to je wiôldżé, to na Gòdë są darënczi!

„Głodnica” kaszëbsczi prozë

W sobòtã 28 séwnika béł jem zajachóny do królestwa Wastów Bòbrowsczich na Głodnicã. Prawie warałë tã warkòwnie dlô piszącëch pò kaszëbskù zrëchtowóné bez Kaszëbską Jednotã. Pò pôłnim gòscã na warkòwniach béł prof. Daniel Kalinowsczi, chtëren gôdôł ò gender w lëteraturze… Dali wątkù gender nie mdã rozwijôł, bò mùszôł jem nëkac do Wejrowa, dze ò 5 pò pôłnim dobiwcóm XIV Prozatorsczégò Kònkùrsu miona Jana Drzéżdżóna wrãcziwóné bëłë nôdgrodë. Òrganizatorama latoségò kònkùrsu bëlë cządnik „Pomerania” ë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie.
Jury w składze prof. Jerzi Samp, prof. Tadeùsz Linkner ë Bògùmiła Cërockô rozsądzëło wejle tak:
I môl dlô Artura Jabłońsczégò
II môl dlô Jerzégò Hòppe ë Wòjcecha Mëszka
III môl dlô Grégòra Schramke
Wëprzédnienié dlô Anë Skòtnicczi.
Òbczas ti rozegracëji Jerzi Hòppe promòwôł swòją ksążkã pt. „Gôdczi wùje Léòna”, w jaczi nalezc mòże jegò felietóné drëkòwóné przódë w “Rëmsczi Klëce”.

???????? Continue reading “„Głodnica” kaszëbsczi prozë”