Góra Lemana

W dniach 25 ë 26 rujana béł jem w Tëchòmiu na warkòwniach gazétników zrëchtowónëch bez cządnik „Pòmeraniô”. Z Andrzejã Kraùze dostalë ma zadanié wëwiedzec sã cëż czekawégò je w Piôsznie. Chòc zëmno bëlo jak brzëdôl, równak lónowa sã nama zajachac do Klémensa Lemana – Kaszëbë, chtëren mô wiele czekawëch ùdbów. Midzë jinszima ùmëslëł so wëbùdowac 20-métrową tormã, wioskã Gòtów czë zrëchtowac dlô szkòlôków lasową klasã. Brzôd naji z Andrzejã wanodżi na Górã Lemana mdze mógł òszmakac w „Pòmeranie”. Na dzysô mùszi sygnąc czile òdjimków z Piôszna ë Tëchòmia.

SONY DSC

Continue reading “Góra Lemana”

Repòrtaże z Gôchów

Łoni, na zymkù a jeseni, w Tëchòmim, kaszëbsczi gazétnicë a sztudérze brelë ùdzél w warkòwniach tikającëch sã pisaniégò repòrtażów. Pòmôgelë jima w tim m.jin. red. Édmùńd Szczesôk – przédny redachtór cządnika Pòmeraniô, prof. Jolanta Mackewicz z Gduńsczégò Ùniwersytetu ë Kazmiérz Rolbiecczi – fòtografik.
W stëcznikù 2012 r. brzôd ny robòtë ùkôzôł sã w zbiérkù pt. Na Gôchach. Mòże w nim nalezc czile repòrtażów ë fòtorepòrtażów. Tekstë tikają sã historiów ò lëdzach i môlach zrzeszonëch z Gôchama. Wszëtkò pòdóné je w kaszëbsczi gôdce.
Warkòwniów dozérôł Pioter Dzekanowsczi – przédny redachtór Bëtowsczégò Kùriera, chtëren téż zajął sã redakcją ksążczi.

Pòdskôcanié Pòeticczima Skrama

W czwiôrtk 3 gromicznika, w Klubie Jaś Kowalski w Bëtowie, bëła promòcjô antologie kaszëbsczi pòezje Skrë ùsôdzkòwi mòcë zrëchtowóny bez Grégòra Schramke, chtërnégò równak nie bëło, bò wcyg jesz sedzy w Szkòcëji.
Zala nafùlowónô bëła gòscama, chtërny mielë leżnosc zapòznac sã z dzysdniową kaszëbską pòezją a jeji ùtwórcama. Prôwdac nie wszëtczima, jaczich wiérztczi są w antologie, le z szescoma. Swòje dokôzë „na żëwò” zaprezeńtowelë Jida Czajinô, Alicjô Dzerżôk (z dodomù Scziba), Wacłôw Pòmòrsczi, Tómk Fópka a Róman Drzéżdżón. Pòécë nié le pòdskôcalë słëchińców pòeticczima skrama, ale téż òpòwiôdelë ò se ë swòjim pisarstwie. 
Zéńdzenié zòrganizowelë part KPZ z Bëtowa ë Wëdôwizna Región z Gdinie, jakô antologiã wëdała.

Continue reading “Pòdskôcanié Pòeticczima Skrama”

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.