Czile mëslów pò Eùro

Kò dobrze je!

Jô Wama rzekã – dobrze je! Czwiôrti plac, zarôzka za Czechã, Grekã a Rusã na Eùro je to lëchò?
Doch pamiãtôta jak méster skòków na délach, Adam Małisz, wiedno mądrze gôdiwôł, że ni mùszi òb czas zawòdów za wiele mëslec, nie je nót òbzérac sã na wëniczi jinëch, le mùszi zdrzec na se a òddac dwa dobré skòczi. Kò reprezeńtańcë najégò kraju grelë wedle nëch wskôzów. Za wiele nie mëslelë, nie òbzérelë sã za jinszima, zdrzelë blós na se, òddelë dwa dobré strzélë a… zajãlë czwiôrti plac. Kò dobrze je!
Jo, jô wiém, że czwiôrti plac to nie je to samò co pierszi, ale, tuwò zôs wdarzã so słowa méstra Adama: „Czwiôrti plac je dobri, chòc spòrtowcowie baro jegò nie lubią”. Kò jô nie jem gwës, czë naji balôrze negò czwiôrtégò placu nie lubią. Pierszi czë czwiôrti, to je pewno dlô nich równo, kò dëtk nen sóm!
Zresztą w tim całim Eùro nié le ò granié w balã szło. Doch dzãka mésterstwóm mómë szpëlnówczi sztadiónë, aùtostradë, drodżi, hòtele, penzjonatë a nową celebritkã, pëszną Miss Eùro – Nataliã Sywc. Widzyta! Dobrze je!
Kò to nie szkòdzy, że ne sztadiónë, aùtostradë, hòtele a pësznô Nataliô są taczé-jaczés plastikòwé, wëpùdrowóné, pòkrëté grëbą szëchtą farwë a czitu. Nôwôżniészé, że dlô òka wszëtkò fejn wëzdrzało a sã bez nen całi eùroczerwińc w grëpie jakòs ùtrzimało. Widzyta, jak dobrze je!
Më so mùszimë z tegò Eùro ceszëc, colemało jak… Chińczice. Biôło-czerwònô fana na aùto strzédno 3 złoté, razë, chcemë rzec, 38 mëliónów, to dôwô… hmmm… pewno wicy, jak Pòlskô na tim Eùrobiznese stracëła. Nie je naju stac? Pewno, że je, pò pańskù! Kò doch dobrze je! A mdze jesz lepi… w Chinach. A cëż, niech Li mają!
Bez ne cziledzesąt dniów nasz krôj béł zjednóny jak nigdë. Czë to Szlązôk, czë górôl, Warmiôk, Kaszëba, Antk, wszëtcë jak jeden trzimelë grëbé pôlce za najich. Bez całą Pòlskã, òd Bôłtu pò Tatrë, bez wse, miasteczka a miasta, bez sztadiónë a zonë kibica dało sã czëc pòmión krzikaniô zjednónëch w bólu kibiców: Kur…………a, ja pier………………………………lę!
Dobrze bëc razã. Dobrze je…

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.