Jiwer òstatnëch

– Na gwës to nie je amatorsczi téater – rzekł, prof. Daniel Kalinowsczi ze sztolpsczi ùczbòwnie, pò przedstôwkù dokôzu pt. Jiwer òstatnëch, jaczi wëstawił téater Zymk 17 strëmiannika w Lëzënie. – Chòc zdrzącë jakno reżiséra, pôrã rzeczi jô bë zmienił – dodôł.

Łoni w Spòdleczny Szkòle w Lëzënie z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów bëła premiéra dokôzu na binã pt. Smãtkòwô spiéwa. Ji reżisérą béł Adóm Hébel. Latos ùdbôł òn so wëstawic sztëkã Jana Rómpsczégò pt. Jiwer òstatnëch – historëjã „ùmiéraniô” Kaszëbów mieszkającëch w òkòlim jezora Gardno ë Łebskò, tzw. Slowińców. Chòc je to òpòwiesc z XIX stalatégò, równak nick nie stracëła na aktualnoscë.
Zaczarzëła mie gra achtorów. Zgôdzajã sã z prof. Kalinowsczim, że Zymk nie je czësto amatorsczim téatrã, jak to przedstawił, gwës asekùracyjno, w słowie wstãpnym reżiséra. Felënkã bëła lëchô akùstika. Nót bëło dobrze sã wsłëchac bë zrozmiec, co gôdają achtorzë. Zó to dało sã czëc emòcje, a widzec bëło wiôldżé zaangażowanié w grã. Tuwò òsoblëwie brawa dlô Sławeka Klasa a Mateusza Szmidta. Continue reading “Jiwer òstatnëch”

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.