Pò kaszëbskù w McDonaldze

W niedzelã 22 łżëkwiata w gòdzënach 12 w pôłnié – 4 pò pôłnim w restaùracje McDonnald’s w Pùckù, szasé 10 Lutego, bãdze kònkùrs kaszëbsczi gôdczi.

Wëstąpic mògą ùczniowie spòdlecznëch szkòłów, gimnazjów a wëżigimnazjowëch szkòłów (nót je przëniesc sobą szkòlné legitimacje). Nie mùszi sã rëchli zapisowac.

Kòżden gôdôsz mùszi przërëchtowac jedną gôdkã pò kaszëbskù (pòwiôstkã, wiérztkã) a òdpòwiedzec na czile pitaniów sprôwdzającëch znajomòsc kaszëbsczégò jãzëka.

Nôdgrodë przëznóné mdą w dwùch kategòriach: 1. spòdleczné szkòłë, 2. gimnazja ë wëżigimnazjowé szkòłë.
1 môl – 300 zł
2 môl – 200 zł
3 môl – 100 zł (dlô dwùch gôdôszów)
Wëprzédnienia: 4 rôczbë do McDonald’s pò 75 zł
6 rôczbów do McDonald’s pò 50 zł
Òsóbno nôdgrodzony mdą przedszkòlôcë
Króm tegò mdą téż jinszé dodôwkòwé nôdgrodë