Lëteratura na miotlëcë

Wëdôwizna Region z Gdinie ògłoszëła lëteracczi kònkùrs na szpòrtowné òpòwiôdanié tikającé sã czarowniców! Tej, chto le czëje w se czarowną mòc, niech chwacy za miotł… pióro, a napisze jaczi czarowny dokôz.
Wicy wiadłów nalézeta na starnie Wëdôwiznë Region.

Natchnieniô mòże szukac chòcbë na wëstawie pt. Diabły w kulturze Kaszub, jaczi òtemkniãcé mdze 15 gromicznika (wtórk) ò gòdz. 5 pp w Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.