Noc w Kùkówce

W piątk, 11 maja, w „Kùkówce” – sedzbie biblioteczi w Lëzënie, òdbëło sã zéńdzenié pòd zewiszczã Noc z lëteraturą, kùlturą ë wierzeniama Kaszëbów. Lëdzy bëło tak wiele, że nié wszëtcë mielë plac do sadnieniô – kò mùszi przëchadac na czas!
Gòscama zéńdzeniô bëlë, pòdôwóm wedle rokù ùrodzeniô, wiôlgòscë brzëcha a wieloscë piklów na gãbie:
ks. Sławòmir Czalej: 1971 – dosc brzëchati – głôdkò ògòlony,
Róman Drzéżdżón: 1972 – widzec je, że białka dobrze warzi – trzëdniowé pikle,
Tomôsz Fópka: 1973 – jaczis taczi wëpaniałi(!) – zarosłi. Continue reading “Noc w Kùkówce”

18., 19., 20. strëmiannik

Z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów bãdze na Kaszëbach wiele jimprezów, na chtërné wôrt je sã wëbrac:
18. strëmiannika (piątk) do Lëzëna, dze w Spòdleczny Szkòle téater Zymk przedstawi szpektôczel pt. Smãtkòwô spiéwa. Szczegółë nalézëta tuwò.
19. strëmiannika (sobòta) do Gduńska. Program nalézëta na starnie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
20. strëmiannika (niedzela) do Słëpska na bicé rekòrdu w granim na akòrdionach. Szczegółë nalézëta na starnie kaszubia.com.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.