Prezydeńt Kòmòrowsczi z mëmą w Klukach

We wtórk 16 lëpińca 2013 r. Kluczi òdwiedzył Prezydeńt Pòlsczi Repùbliczi Bronisłôw Kòmòrowsczi. Przëjachóny béł razã ze swòją mëmą Jadwigą. Na wizyta òsoblëwie bëła wôżnô dlô ni. Kò w 1948 r. bëła òna na nym samim placu, le tedë warënczi bëłë czësto jinszé. Wnenczas żëlë jesz tuwò Kaszëbi Nadłebsczi… To co sã z nima dzejało, a jaczé bëłë biôtczi midzë nima a przeszłima w ne stronë pò wòjnie òsadnikama ze wschòdë òpisa Wastnô Jadwiga w swòjim magistersczim dokôzu z 1949 r.
Òkazëje sã, że òjc Prezydeńta, Zygmùńt, téż badérowôł Kaszëbów, le nëch żëjącëch w Kanadze. Béł kòl nich w 70. latach. Brzadã ti rézë béł dokôz ò zwëkach ë òbrzãdach Kanadijsczich Kaszëbów. Na pamiątkã zéńdzeniô z Prezydeńtã Kòmòrowsczim kòpie negò dokôzu dostelë pòmòrsczi mùzealnicë, jaczi przëjachelë m.jin. z Bëtowa, Wdzëdzów, Pùcka, Lãbòrga, Wejrowa.
Òb czas zéńdzeniô wiele bëło gôdczi ò wielokùlturowòscë a szacënkù dlô rozmajitëch kùlturów a miészëznów żëjącëch w Pòlsce. Gôdôł ò tim prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi a Prezydeńt Bronisłôw Kòmòrowsczi. Kò niechtërny kąsk sã zadzëwòwelë, czej Prezydeńt scwierdzył, jak dobrze mielë Kaszëbi w Pòlsce w midzëwòjnowim cządze…
Latos skansen w Klukach fejrëje 50 lat dzejaniô. Z ną roczëzną zrzeszonëch je wiele jimprezów a wëstawów, m.jin. pò Kaszëbach wãdrëje wëstawa pt. „Nazywano ich Słowińcami”, jakô 22 lëpińca mdze òtemkłô w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë a Mùzyczi w Wejrowie. W séwnikù w Klukach mdze wiôldżé fejrowanié, na jaczé mają przëjachac z Hambùrga pòtomkòwie Kaszëbów, jaczi żëlë tuwò do 70. lat XX stalata.

1

Continue reading “Prezydeńt Kòmòrowsczi z mëmą w Klukach”

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.