Pùck XXII Swiatowi Zjôzd Kaszëbów

Jak to rzeklë ti wiesoli pùrtcë z Kabaretu Pùrtcë – pandemiô wzãla so ùrlop, temù téż Kaszëbi mòglë so 21 zélnika 2021 rokù spòtkac w Pùckù. Transcassubia bëla tak zapchónô, że w Redze, jak w japóńsczim metrze, nót bëlo lëdzy w banã na mòc wcëskac. W Pùckù jistno – hùrma lëdzy donąd a nazôd nëka pò  miesce, dze atrakcjów bëlo skòpicą. Dwie binë mùzyczné – na Rinkù a Zelony Plażë, a jesz jedna, lëterackô, kòl miesczi biblioteczi, në ë wôłtôrz w rëbacczi hôwindze. Do te móg zwiedzac wëstawë w Rôtëszu a Mùzeùm Pùcczi Zemi. Móg dobrze zjesc a kùpic ksążków a pamiątków jak wiele so chca. Móg téż, kùszkającë wãgòrza, jaczi przerzeszony je do beczczi w parkù kòl Miesczégò Ùrzãdë, òstac Fejn Kaszëbą… kò zadzëwòwónëch a zaczekawionëch Kaszëbama letników téż na latosym Zjôzdze bëlo dosc tëlé.

XXII Swiatowi Zjôzd Kaszëbów na plus! Brawò Pùck!
Hewò lopk òdjimków:

Continue reading “Pùck XXII Swiatowi Zjôzd Kaszëbów”

Pùcczi òseł

Bróń mie Bóg, żebë jô mëslôl kògò z Pùcónów òbrażac slowã òsel. Hewò, sznëkrëjącë pò sécë nalôz jem w „Ilustrowanym Kuryerze Codziennym” (dod. do „IKC” nr 135, 17 maja 1937 r.) taką czekawą fòtografkã:


„IKC” nalézeta na starnie Malopòlsczi Biblioteczi Cyfrowi.

Pò kaszëbskù w McDonaldze

W niedzelã 22 łżëkwiata w gòdzënach 12 w pôłnié – 4 pò pôłnim w restaùracje McDonnald’s w Pùckù, szasé 10 Lutego, bãdze kònkùrs kaszëbsczi gôdczi.

Wëstąpic mògą ùczniowie spòdlecznëch szkòłów, gimnazjów a wëżigimnazjowëch szkòłów (nót je przëniesc sobą szkòlné legitimacje). Nie mùszi sã rëchli zapisowac.

Kòżden gôdôsz mùszi przërëchtowac jedną gôdkã pò kaszëbskù (pòwiôstkã, wiérztkã) a òdpòwiedzec na czile pitaniów sprôwdzającëch znajomòsc kaszëbsczégò jãzëka.

Nôdgrodë przëznóné mdą w dwùch kategòriach: 1. spòdleczné szkòłë, 2. gimnazja ë wëżigimnazjowé szkòłë.
1 môl – 300 zł
2 môl – 200 zł
3 môl – 100 zł (dlô dwùch gôdôszów)
Wëprzédnienia: 4 rôczbë do McDonald’s pò 75 zł
6 rôczbów do McDonald’s pò 50 zł
Òsóbno nôdgrodzony mdą przedszkòlôcë
Króm tegò mdą téż jinszé dodôwkòwé nôdgrodë

Karolicja

– Klijencë baro rôd kùpiają rzeczë òbzdobioné elemeńtama kaszëbsczégò wësziwù – gôdô gwôscëcelka òtemkłégò łóńsczégò rokù nowégò krómù, chtëren zwie sã KAROLICJA.

Króm mòże nalezc kòle szasé 10 Lutego (krótkò rënkù) w Pùckù. Mòże w nim kùpic rozmajité farwné przëstrojeniô do dodomù a dlô białczi. Midzë jinszima pôcorë, órindżi, narãcznicë, pùdełka, kastczi a kastë. Wszëtkò no òbzdobioné je techniką decoupage.
Wëbiér w krómie je bòkadny, ale mòże so téż òbsztelowac przëstrojenié wedle swòjégò pòmëszlënkù.

Continue reading “Karolicja”

Mùzealnicë w Berlënie

Bez dwa dnie, 25 a 26 lëstopadnika, mùzealnicë z Pùcka, Słëpska a Darłowa zwiedzalë stolëcã Niemców. Przédnym célã rézë bëła wëstawa pt. Tür an Tür Polen – Deutschland 1000 Jahre Kunst und Geschichte. Króm tegò mielë më leżnosc òbezdrzec Brandenbùrskô Bróma, Reichstag, Berliner Dom, a w sobòtã zwiedzëc Bode Museum, Pergamon Museum ë Neues Museum.
Do te pòczëlë më pôchniączkã nadchôdającëch Gòdów, jakô rozchôdała sã pò  miesce z wielnëch jôrmarków…

Continue reading “Mùzealnicë w Berlënie”

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.