Posts Tagged ‘ Rumia

Zjôzd Kaszëbów w Rëmi – 2. dzél

Hewò jesz pôrã òdjimków… Żlë chto bë chcôl przëbôczëc so Zjazdë z ùszlëch latów, niech zjedze w dól, tã naléze pòwrózczi.

Read more

Zjôzd Kaszëbów w Rëmi

Wiodro jistné jak na Zjôzdze w Lãbòrgù, skòpicą atrakcjów, bòkadny ksążkòwi bédënk, wiele stojiszczów z jestkù ë pitkù, bëlnô mùzyka na binie (chòc jakno gwiôzdã wieczoru, jô bë widzôl kaszëbsczé karno) – hewò taczi to béł nen latosy Kaszëbów Zjôzd…
Òglowò dôwajã 5 a pól.

Read more

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.