Mùzealnicë w Berlënie

Bez dwa dnie, 25 a 26 lëstopadnika, mùzealnicë z Pùcka, Słëpska a Darłowa zwiedzalë stolëcã Niemców. Przédnym célã rézë bëła wëstawa pt. Tür an Tür Polen – Deutschland 1000 Jahre Kunst und Geschichte. Króm tegò mielë më leżnosc òbezdrzec Brandenbùrskô Bróma, Reichstag, Berliner Dom, a w sobòtã zwiedzëc Bode Museum, Pergamon Museum ë Neues Museum.
Do te pòczëlë më pôchniączkã nadchôdającëch Gòdów, jakô rozchôdała sã pò  miesce z wielnëch jôrmarków…

Continue reading “Mùzealnicë w Berlënie”

18., 19., 20. strëmiannik

Z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów bãdze na Kaszëbach wiele jimprezów, na chtërné wôrt je sã wëbrac:
18. strëmiannika (piątk) do Lëzëna, dze w Spòdleczny Szkòle téater Zymk przedstawi szpektôczel pt. Smãtkòwô spiéwa. Szczegółë nalézëta tuwò.
19. strëmiannika (sobòta) do Gduńska. Program nalézëta na starnie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
20. strëmiannika (niedzela) do Słëpska na bicé rekòrdu w granim na akòrdionach. Szczegółë nalézëta na starnie kaszubia.com.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.