9 Verba Sacra w Wejrowie

Na latosy Verba Sacra, jakô bëła 23 stëcznika w wejrowsczi kòlegiace, czëc sã dało trzë jãzëczi: pòlsczi, łacëzna ë kaszëbsczi. Pò pòlskù bëłë wszelejaczé pòwitaniô, przemówieniô, pòdzãkòwaniô a teòlogiczny kòméntér do psalmów ò. Adama Sykòrë. W nym drëdżim, do mùzyczi ùsadzony bez dżezmena Cezarégò Pôcórka, spiéwała Antonina Krzisztóń. Zôs pò kaszëbskù psalmë cytowóné w Nowim Testameńce czëtała Danuta Stenka ë niespòdzajno… przezeblokłi w kaszëbsczzé ruchna abp Sławòj Leszk Głódz.
Latosô edicjô Verba Sacra – Swiãtô Mòwa bëła latos namienionô pamiãcë Wòjcecha Czedrowsczégò. Continue reading “9 Verba Sacra w Wejrowie”

Verba Sacra 2012

W pòniedzôłk 23 stëcznika w Wejrowie mdze mòżna wësłëchac dzélëków z Knédżi Psalmów, przedolmaczonëch z hebrajsczégò na kaszëbsczi bez ò. Adama Sykòrã. Psalmë mdze czëtac Danuta Stenka. Mùzykã zrëchtowôł Cezari Pôcórk a spiéwac mdze Antonina Krzisztóń.

Wicy na starnie WCK w Wejrowie

Psalmë pò kaszëbskù

W pòniedzôłk, 24 stëcznika, bëlë më z mòją białeczką na VIII edicje Verba Sacra w Wejrowie. Danuta Stenka ną razą czëtała wëjimczi z Knédżi Psalmów przedolmaczoné z hebrajczégò na kaszëbsczi bez òjca Adama Riszarda Sykòrã.
Słowù towarzëła mùzyka w wëkònanim Weróniczi Kòrthals – spiéw, Mikòłaja Trzasczi – saksofón, Òlo Walicczégò – kòntrabas, Kùbë Staruszkewicza – perkùsjô ë Cezarégò Pôcórka – akòrdión, chtëren skòmpònowôł wszëtczé dokôzë, jaczé ùsadzoné òstałë w jazzowò-żëdowsczich klimatach (prôwdac nie mòjich, ale lëdze z chtërnyma jem gôdôł, òsoblëwie mùzyce, bëlë nią zaczarzony).
Mie nôbarżi widzôł sã drëdżi sztëczk pt. Zadrżyjcie i rozważcie, a slédny Błogosław duszo moja Pana, w jaczim spiéw Weróniczi (chòc widzy mie sã, że nie pòkôzała wszëtczich swòjich mòżlëwòscy – ti òpinie nie bierzta na pòwôżno, bò nie jem znajarzã mùzyczi) sparłãczony béł z recytacjama Danutë Stenczi.
Wejrowskô Kòlegiata zafùlowónô bëła lëdzama, jaczi przëjachalë nié le z Kaszëbsczi, ale téż z jinëch nórcëków Pòlsczi. Më sedzelë w westrzódkù kòscoła ë tã kąsk lëchò bëło czëc czëtanié Stenczi. Gwës ti z przódkù czëlë lepi…
Do ùzdrzeniô na kaszëbsczi Verba Sacra za rok.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.