Bògùsława ò Złim w mùzeum

Hewò tekst Bògùsławë Labùddë wëgłoszony na òtemkniãcym wëstawë Diabły w kulturze Kaszub.

Witôjtaż, Kaszëbi kòchany!
Bãdzta pòzdrowiony!
Do waj gôdô Strëpów Gùstk
– Radny z wejrowsczich pùstk.
     Słëchôjta: to nie je prostô sprawa
     Zrobic diôbłóm wëstawa.
    I to gdze?!
    W swiãtim Wejrowie!
    Kalwarie, klôsztor francyszkańsczi,
    A w pałacu… òrgie szatańsczé.

Continue reading “Bògùsława ò Złim w mùzeum”

Diôbłë w swiãtim miesce

Temù, że jô sã prawie kaszëbsczima krëjamnyma mòcama jinteresëjã, to we wtórk 15 gromicznika zjawił jem sã w swiãtim miesce Wejrowie a dokładno w Mùzeum Pismieniznë ë Mùzyczi na òtemkniãcym wëstawë pt. Diabły w kulturze Kaszub.
Diôbłów nalôzł jem na ni skòpicą, òsoblëwie nëch zaczarzonëch w òbrzãdowim jinstrumeńce diôbelsczich skrzëpcach, chtërné zbiérô Tadeùsz Makòwsczi z Chmielna. Òn to razã ze swòją kapelą Pleskòta wiesoło przëgriwôł zeszłim a czekawie òpòwiôdôł ò pòchôdanim skrzëpiców.
Szpòrtowno a wiérztã ò diôbelsczich ë czarowniczich sprôwkach pòwiôdała ekspertka òd złich mòców Bògùsława Labùdda (tekst je tu). Zôs autorka wëstawë Jiza Bùkòwskô dedikòwa jã… swòjémù szefòwi – direktorowi mùzeum.
Pò diôbelsczich òpòwiescach mógł jesz pòszmakac smãtkòwëch plińców, czôrcégò żercô pùrtka, diôbelsczich kòpetków a pòpitczi diôbła kaduka, jaczé przërëchtowełë… aniołë z Kòła Wiesczich Gòspòdëniów w Górnym Rekòwie. Jestkù bëło ale smaczné (!), na żôłądkù nie òbległo, leno tam-sam chtos pò nim na zdrowié so… pùrtnął.
Króm rozmajitëch pòstacëjów diôbła, nié le kaszëbsczégò, ale téż negò z Łãczëcë, na wëstawie pòtkac sã mógł z czarownicą ë wieszczim, jaczi w zarkù leżi. Le ni miéjta strachù głowã mô òdcãtą temù òn nikòmù nick lëchégò nie zrobi.
Òglowò wëstawa diôblo fejnô, chòc na gwës niejeden smãtk bë fele nalôzł… ale do pùrtka z nima.

Tuwò czile òdjimków:
Continue reading “Diôbłë w swiãtim miesce”

Psalmë pò kaszëbskù

W pòniedzôłk, 24 stëcznika, bëlë më z mòją białeczką na VIII edicje Verba Sacra w Wejrowie. Danuta Stenka ną razą czëtała wëjimczi z Knédżi Psalmów przedolmaczoné z hebrajczégò na kaszëbsczi bez òjca Adama Riszarda Sykòrã.
Słowù towarzëła mùzyka w wëkònanim Weróniczi Kòrthals – spiéw, Mikòłaja Trzasczi – saksofón, Òlo Walicczégò – kòntrabas, Kùbë Staruszkewicza – perkùsjô ë Cezarégò Pôcórka – akòrdión, chtëren skòmpònowôł wszëtczé dokôzë, jaczé ùsadzoné òstałë w jazzowò-żëdowsczich klimatach (prôwdac nie mòjich, ale lëdze z chtërnyma jem gôdôł, òsoblëwie mùzyce, bëlë nią zaczarzony).
Mie nôbarżi widzôł sã drëdżi sztëczk pt. Zadrżyjcie i rozważcie, a slédny Błogosław duszo moja Pana, w jaczim spiéw Weróniczi (chòc widzy mie sã, że nie pòkôzała wszëtczich swòjich mòżlëwòscy – ti òpinie nie bierzta na pòwôżno, bò nie jem znajarzã mùzyczi) sparłãczony béł z recytacjama Danutë Stenczi.
Wejrowskô Kòlegiata zafùlowónô bëła lëdzama, jaczi przëjachalë nié le z Kaszëbsczi, ale téż z jinëch nórcëków Pòlsczi. Më sedzelë w westrzódkù kòscoła ë tã kąsk lëchò bëło czëc czëtanié Stenczi. Gwës ti z przódkù czëlë lepi…
Do ùzdrzeniô na kaszëbsczi Verba Sacra za rok.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.