Serce Stolemczi

…zaczãlo so òd filmù z 2020 rokù “Kamienne serce” (scen. i reż. Ewelina Kaczewska-Luhm, zdjãca Piotr Zatoń, animacje Iwona Ewa Klinger, mùzyka Paweł. A Nowak, produkcjô Fundacja “Aby chciało się chcieć”), jakô òpòwiôdô ò miloscë stolemów.
W 2022 rokù Paweł A. Nowak zabédowôl mie napisanié czile tekstów do jegò mùzyczi, w tim téż do ti z filmù “Kamienne serce”.
Në i co? Në i wëszla z tegò nadzwëk snôżô piesniô “Serce Stolemczi” zaspiéwónô bez Werónikã Kòrthals-Tartas. Ji glos ùczëjeta na platce NA KASZËBACH 2 – PAWEŁ A. NOWAK, WERONIKA KORTHALS & DRËCHË, na jaczi nalézeta wiela rozmajitëch a pësznëch sztëczków.
Dzãkùjã Aleksandrze Janus a Werónice za doradë kòl pisaniô tekstu, a Pawłowi A. Nowakòwi za piãkną mùzykã a cerplëwòsc.

Stolem stôwiô młin
Zmieniô strëdżi biég
W lese bómë rwie
Robòcy jak nicht

Stolem mòcny chłop
Czë słuńce, czë zyb
Cãżczi szmërgô kam
Zarobiałi wcyg

Ref. Ach dôj, ach, dôj,
Stolemòwi, kamianné serce dôj
Dôjże, dôj,
Òn bez cebie ni mòże żëc!

Stolem kòpie dół
Jezoro to dô
Zmòkłi je jak mësz
Ùmãczony fëst

Stolem sëpie piôsk
Òstrów snôżi mdze
Cëskô òksëp w szor
Nadeptóny dërch

Ref. Ach dôj, ach, dôj,
Stolemòwi, kamianné serce dôj
Dôjże, dôj,
Òn bez cebie ni mòże żëc!

Stolem pëszny knôp
Wiôldżé serce mô
Teskno w dôlą zdrzi
Dze téż Òna je!?

Stolem robi krąg
A z nôdzeją żdże
Że ten jegò mùlk
Rzecze: „Jô chcã ce!”

Slowôrzk: stolem – mityczny olbrzym; bóma – drzewo; robòcy – pracowity; zyb – zimno; szmërgac – rzucać; zmòkłi – spocony; fëst – mocno; òstrów – wyspa; snôżi – piękny; cëskac – rzucać; òksëp – głaz; szor – głębina; pëszny – piękny; teskno – tęsknie; zdrzec – patrzeć; żdac – czekać; mùlk – kochanka/kochanek.

A czej chto czekawi, co i jak piszã, tej zazdrzita TUWÒ

Szukając miłotë

Przódë lat, a bëlo to w 2010 rokù, napisôl jem tekst „Szukając miłotë”, jaczi w mùzykã òblekla Weronika Korthals. Na piesniô napisónô bëla apart dlô jedny, dzysô baro znóny wòkalistczi, co pòchôdô z Parchòwa. Równak, chòc na piesniô bëla ju nôgrónô, nigdë nie bëla pùblëczno zaprezeńtowónô… Móże czedës 😊
Zôs w 2016 rokù Szukając miłotë zaspiéwôl Przemk Bruhn. Ë tak dobrze zaspiéwôl, że dobél titel Kaszëbsczégò Idola!
Hewò na piesniô w wëkònanim Przemeka Bruhna. Na gitarze graje Łukôsz Nowicczi. Miks a mastering Tadeùsz Kòrthals. Nôgróné bëlo w North Studio w Swôrzewie 2022 r.

Szczescô lubny parmiéń
Mùjkający skarnie
Pòrénkòwim widã
Òblekô mie w farwë
Swiata przebùdzeniô
Żëcô namienieniô
…a të dalek jes òd mie

Ref. Czemù tak dalek jes òd mie?
Dalek… chòcô wiész,
Że jô kòchóm… kòchóm Cebie

Chòc dalek jes òd mie
Czëjesz to i wiész
Że jô kòchóm… kòchóm Cebie

Czasã żëcô cénie
Smrokã tacą stegnë
Wãdrëjącë pò nich
Szukając ti jedny
W tësącu westchnieniów
W bólu namienieniô…
… dzes tam dalek nańdã Ce

A jak chceta poslëchac wicy sztëczków, do chtërnëch jô napisôl slowa, abò na jinszi ôrt jô kòl nich robil, to nalézeta je TUWÒ

Telegraficzno ò XIV Zjôzdze

Reno deszcz, òb wieczór deszcz. Midzë deszczã hëc. Transcassubia za 5 złotëch. Mòlo za 3,50. Szaliczi za 20 na gòrączkã. Brëlë za 5 na słuńce. Pòmòrénczi. Lord Vader. Czôrno-żôłto, farwno. Cëż tu sã dzeje? Fanë na szasëjach wieszóné krótkò przed Zjôzdã (pewno téż flot zjãté). Sopòt wëpiãti? Rozmajité ôrtë mùzyczi. Dwie binë. Bëlny wëstãp Verë, Kabaretu Kùńda ë karna Bliza. Stojiszcza. Òblãżony Kòcewiôk Wòjcech Cejrowsczi, co nijak pò kaszëbskù nie rozmieje :-O Zjôzd „rozdrzucony” pò miesce. Dalek do zjestkù 🙁 Zjôzd dżinący w hùrmie letników 😉 Zéńdzeniô, kùszkanié, rãków scëskanié, gôdczi a spiéwczi. Tobaka. Piwò, sznaps. Baszka. Bëlnô zabawa. Òd mie 4 a pół! 4 za òrganizacjã, pół do rozpicô dlô nëch, co pò XIV Zjôzdze mają kaca.

Continue reading “Telegraficzno ò XIV Zjôzdze”

Biôtka na głosë i Szansa na sukces

Biôtka na głosë i Szansa na sukces to je kaszëbskô sobòta i niedzela…
W sobòtã 12 strëmiannika karno spiéwôków pòd przédnictwã Maceja Miecznikòwsczégò z Pòbłocégò zaprezentëje sã w Biôtce na głosë. Pòczątk programù gòdz. 8 wieczór na TVP2. Żlë mdze Wama sã widzôł wëstãp naszich sélôjta SMS-ë!

Zôs w niedzelã 13 strëmiannika włączëta krajewą 2 ò 3.25. W programie Szansa na sukces wëstąpi Nataliô Szreoder z Parchòwa, chtërnô mdze spiéwa piesniã z repertuaru Marilë Rodowicz.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.