Wiôlgòwiesczi Zjôzd

Pewno nëch, co z latoségò Zjôdu są zadowòlony je tak wiele… jak nëch, co jima sã nie widzało. Prezydeńta, Kaszi Cëchòpk jem nie widzôł, Natalczi Szrédrowi téż nié – kò pòd binã jô za wiele nie chôdôł. Rôz béł jem za biną, pòd kòscołã, dze wlôlë mie rëbną zupã. Fejn szmakała, chòc zup jô nie lëdóm. Mòże to zrobiło, że jô béł fëst wëgłodniałi. Stojiszczów, jak wiedno, skòpicą. Sprzedôwcowie, mëszlã, bëlë rôd, że Kaszëbi to nie taczi wiôldżi knywce, jak ò nich pòwiôdają. Z tim sã pògôdało, z ną wëkùszkało, tã sã co kùpiło, dze jindze le òczë napasło… a tëli. Do ùzdrzeniô za rok, leno dze? Gôdelë co ò tim?

????????   Continue reading “Wiôlgòwiesczi Zjôzd”

W nôdgrodã Kara

W piątk, 20 łżëkwiata, béł jem zajachóny mòją trzãsącą sã frańcëską auto-karą do Wiôldzi Wsë. Òd czwiôrtkù warałë tã warstatë dlô kaszëbsczi młodzëznë Remùsowô Kara. Bëła to ju piątô edicjô nëch pòtkaniów rëchtowónëch pòd ną pòzwą bez nôleżników Sztudérsczégò Klubù Pòmòraniô.

Na latosą Karã, jakô dosta zewiszcze Mòderné Kaszëbë, przëjachało 36 sztëk ùczniów wëżigimnazjowëch szkòłów, m.jin. zez Brus, Kòscérznë, Kartuz, Wejrowa, Pùcka, Lãbòrga. Ùdzél w Karze béł nôdgrodą za wëkònanié jednégò z zabédowónëch bez òrganizatorów dokôzów: 1. zrëchowanié plakatu, 2. nakrãcenié filmù Kaszëbë – My love, 3. napisanié òpòwiôdaniô fantasy z pòstacëjama z kaszëbsczi mitologie.
W piątk òd rena młodi mielë wiele warstatowëch zajmów m.jin. z geògrafie ë historie Kaszëb. A pò pôłnim karno pòdzelëło sã na mùzyków ë lëteratów.
Nëch pierszich prowadzący ùczbã, Tómk Fópka, pòdzelëł na sztërë pòdkarenka: lëteracką, mùzyczną, chòreograficzną ë téatralną a zanëkôł do robòtë. Pisalë òni tekstë, kòmpònowalë, spiéwalë a tuńcowalë.
Lëteracë mielë mni do robòtë. Bez wiãkszi dzél ùczbë słëchalë òpòwiescy ò pisanim ë lëteraturze. Nié le ti rodny, ale téż cëzojãzëkòwi, jakô nawlékô do kaszëbiznë. Pò wësłëchanim „pleszczeniô” jedny wzãlë sã za pisanié hòroskòpù, drëdżi dolmaczëlë tekst kaszëbsczi na pòlsczi jãzëk, a trzecy dzél òpòwiescë Leo Frankòwsczégò „Chłopiec i jego czołg” z pòlsczégò jãzëka tłómaczëlë na kaszëbsczi.
Pò wieczerze bëła gôdka ò kaszëbsczich sprawach wëgłoszonô bez przédnika KPZ, Łukasza Grzãdzëczégò, a diskùsëjô. Na gwës do pòzdny nocë warałë „młodych Kaszubów rozmowy” w wiãkszim dzélu w pòlsczi gôdce prowadzoné. Czemùż nié pò kaszëbskù? Hmmm…

Continue reading “W nôdgrodã Kara”

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.