Cëż sã tacy w krëjamnym lese?

Wëbrôl jem so w las… Nié, nié, tak zarô jô Wama nie rzekã dze jô bél, a co jem w nym lese widzôl. Wëzgódnijta 🙂

Hewò, jak tã duńc:

Nie mùszita zdrzec na STOP, le bez czile kilométrów stopkòwac bez strachù bez las…
Biôjta prosto prostą drogą, dze…
òb drogã pòdezdrzi Waju dzywné òkò…
Jidzëta wedle ptôszi bùdczi…
szpórã w piôskù òstôwionym bez trekra…
Zadzëwòwóné bómë mdą sã na Waju zdrzelë…
że ne Waju drodżi są tak fest pòkrãconé…
Tak Wa trafita w môl, dze ju Werónka bëla…
Môrcën, a jinszi bówcë.
Uff, jesta na placu…
W jaczich górsczich stronach?
W Tatrach?
A móże w Stolowëch Górach?
Cëż to je?
Dze to je?
Në diôblëszczë!
Je to kam!
Diôbelsczi!
Zatacony w lese…
Leno jaczim?
Chtos wié? Jesz nié? Tej pò òdpòwiesc przewińta niżi…

Je to Diôbelsczi kam, zwóny téż Stojącym, co leżi w lese kòle Òdargòwa. Jô tã do niegò doszed òd stronë Łãtowiców. To mùszi z Krokòwë jachac na Gòszczëno, a tej zarôzka za Łãtowicama aùtół zaparkòwac, a kòle 2 kilométrë jic piechti bez las. Kam dozdrzita na grzëpiez lewi stronë. Przitką stegną mùszi do niegò pòdénc. Na grzëpie móże so sadnąc w drzewiany bùdze pòd dakã a òdpòczic. Nen kam miôl wedle legeńdë zdrzucëc diôbel na klôsztór w Żarnowcu… Kò za ną legeńdą to so ju mùszita pòsznëkrowac w Internetach 🙂

3 Replies to “Cëż sã tacy w krëjamnym lese?”

  1. Bùli, môsz të prôwdã… Ale ni miôj strachù, ò kamie z Czechów téż co napiszã 🙂

Comments are closed.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.