Costernia 2014

Ju piãtnôsti rôz Remùsë z pòmòrsczich wëdôwiznów przëkarowalë do Kòscérznë ze swòjima ksążkama. Nôbarżi rôd jem z nëch napisónëch pò kaszëbskù. Òsoblëwie wôrtné przeczëtaniô są dwie pòwiesce – „Żôłti KamStanisława Janczégò (dolmaczënk z pòlsczégò) ë „SmùgãArtura Jabłońsczégò… wëbaczëta – Jablońsczéhò – kò òn Bëlôk. 

Pò prôwdze bëlné prozatorsczé dokôzë, co sã je w jedną noc czëtô. Kòl leżnoscë brawa dlô Gracjanë Pòtrëkùs za snôżé ùdbë òbkłôdków!

Czej ruk-cuk skùńcził jem czëtac „Żôłti kam” ë „Smùgã” pòmëslôł jem – to szmakô za wicy. Tej żdajã na pòstãpné ksążczi nié le méstrów Stanisława z Miasta ë Artura z Czôrnéhò Mlina ale téż Piotra z Bëtowa, Witołda z Głodnicë, Grégòra z Wiela… (Nie je to dzywné, że za pisanié prozë pò kaszëbskù bierzą sã slédnym czasã leno chłopi? Kò Wa białczi, òkróm dôwaniô chłopsczémù ôrtowi natchnieniô, téż rozmiejeta pióro pò papiórze prowadzëc.)

Móm nôdzejã, że w za rok Costerina, jistno jak latos, mdze w nowé kaszëbsczé ksążczi bòkadnô, a wòda nie mdze z nieba leca – kò ani lëdze ani papiór deszczowégò wiodra nie lëdają.

PS. Spisënk latosëch dobéwców nalézëta na starnie Miesczi Biblioteczi w Kòscérznie pòd adresą http://biblioteka.kna.pl/

???????????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????

????????

One Reply to “Costernia 2014”

  1. Bëlné, a nawetkã widzałé òdjimczi. Òbezdrza jem i mia jem wseczëcé: “kò jô tam bëła, w tim deszczu, z tima lëdzama” (nimò że w tim czasu jem bëła na 60. roczëznie jedny nié-Kaszëbsczi) :))
    A co do białków i prozë pisaniô, ni mòże rzec, że niastë prozë nie piszą, kò na ùszłi kònkùrs m. Drzéżdżona, jak lëdze gôdają, bëłë przësłóné téż białczëné dokazë, Të to mést wiész, bò jô do dzysô znajã leno zéwiszcza dokazów, co to nôdgrodów i wëprzédnieniów nie dostałë.

Comments are closed.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.