Doch Jo!

W slédnym czasu na Kaszëbach pòjawia sã nowô firma – Doch Jo!, jakô bédëje rozmajité kaszëbsczé pamiątczi. Jak dopiérze w jinternetowim krómie móże kùpic kòszulczi, tasczi a tasze òbzdobioné nowòmódnyma malënkama. Doch Jo! móże téż pòtkac na rozmajitëch kaszëbsczich rozegracjach. Tuwò czile òdjimków z Kaszëbsczégò Festinu w Pùckù:

Kąsk wicy ò Doch jo! móżeta pòczëtac na starnie PROJEKT KASZËBË

Doch Jo! Widzy mie sã to!

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.