Filarë zemi ks. Czaleja

Ks. Sławòmir Czalej – direktór gduńsczégò partu „Gościa Niedzielnego”, gazétnik w kòloratce, wanożnik, repòrtażista, fòtografa… Chòc zwãdrowôł wnetka całi swiat to prawie Kaszëbë są dlô niegò nôpëszniészą krôjną na swiece.
Ò ti krôjnie (chòc ni blós, bò zachôdô m.jin. do Peru) mòże przeczëtac w ksążce pt. Filary ziemi. Reportaże z Pomorza 2004-2010 jakô òstała wëdónô bez Wëdôwiznã Región z Gdinie.
W wicy jak 50 reportażach, òbwònionëch przesnôżima òdjimkama (!), czëtińc wãdrëje szlachama historie, szlachama lëdzczich kawlów – smùtnëch, redostnëch, czasã nie do ùwierzeniô…
Rôz je w Piôsznicë, Jastarni, na Głodnicë, w Pùckù… jiną razą rëszô „sztëk za naju kaszëbsczé wrëczi”… na Kòcewié. Pòtemù cygnie za òcean dze w Kanadze szukô, ë najdëje (!), Kaszëbów… A co jô wama mdã wiele pisôł: wôrt je pò ną ksążkã sygnąc!
Przepëszny darënk na gwiôzdkã! Serdeczno bédëjã!

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.