Kaszëbsczé emòtczi

Z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów, 19 strëmiannika ad. 2021, wespól z aùtorką malënków Joanną Grudnik, rôczã do scyganiô (darmôk!) a rozkòscérzaniô nëch snôżëch kaszëbsczich ‘emòtków’ i gifów.
A żlë chto bë chcôl je zlepszëc, zjinaczëc abò kòmercyjno wëzwëskac niech prosto dó miã napisze.