Kòl Felë w ògródkù…

To drëdżi rôz, czej jem bél kòl Felë Bôsczi-Bòrzëszkòwsczi w ògródkù… Do Łubianë na Zéńdzenié Lubòtników Kaszëbsczi Lëteraturë zjachalo skòpicą lëdzy. Bëlë m.jin. Halina Wréza, ks. Róman Skwiércz, Dark Majkòwsczi, Bògùmila Cërockô, Karolëna Keler… Dopiszta mòże w kòmeńtérach jesz pôrã nôzwësków 🙂
Tak më so sedzelë a rozpòwiôdelë ò kaszëbsczi lëteraturze, a niechtërny nawetkã prezeńtowelë swòje dokôzë.
Latosé Zéńdzenié w Ògródkù wespólrëchtowalo Szôltëstwò Łubianô i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.

4 Replies to “Kòl Felë w ògródkù…”

  1. Lëdzy sã zebrało z wszëtczich pewno strón Kaszub: z zôpadu Karolëna òd plestaniô Kellerka; z Nordë (bò z miasta z mòrza i snieniów) Danuszka òd Balbinë z IVb a anielsczich sprôw Stanulewiczka, Rómk òd kaszëbsczich nótów a tabaczi Drzéżdżón a Dark òd gwës wszelejaczich ju kaszëbsczich mediów Majkòwsczi [chòc ten i z Wãglëkòjc je ;-)]; z pôłnia – z miastecczégò i chònicczégò krézu, np. Joana òd téatru Bëleco [tak to sã pisze?] i Dretinia [chòc gdinianka] Slebòda, Janka òd snôżich drzewianëch ptôszków Gliszczińskô, Janina òd chònicczich Kaszëbów i jich spraw wszelczich Kòsedowskô, i z westrzódka – z kartësczégò np. Alicjô òd lëdowëch ùtwórców, żłobinów, malënków na skle, akòrdionu etc. Serkòwskô, Brigida òd kaszëbsczi módë i etnofilologie Michalewicz, i téż mô sã rozmiec – z kòscersczégò, kò do niegò më bëlë prawie przëjachóny, tej ò gòspòdôrzach terô gôdóm: Fela òd ùczeniô kaszëbiznë z Ba[ô]sków; Halina òd gadëszków Wreza, Aleksandra òd “Głosu Kaszub” Zdrojewskô, szôłtëstwa Łubiana przedstôwcka. To nie je kùńc lëstë tëch, co brelë ùdzél w zéńdzeniu, leno wëjimk, ò czim [kim] jô jesz zabôcza? Nót je rzec, że béł téż ks. Róman òd czëtaniô “Remùsa” na Kaszëbsczim Czôłenkòwim Spłiniãcym Skwiercz, gadëszka/ùtwórcka ò piãknëch biôłëch włosach i òperowim głosu [ni mògã przińc na to, jak òna sã zwie, Rómk, pòmòżë!!! 🙁 ], półbrat Felë z Kòrnégò, ùczenka z Kaszëbsczégò LO z Brus z nenką. I last but not least: Blanche òd tłomaczeniô kaszëbsczich ksążków na anielsczi Krbeczek a Alicjô Frimark. Bëło jesz pôrã jinëch lëdzy… ale mòja zabôczlëwô głowa… wiéta, jak to je? I terô nôwôżniészé pòstacje dlô dëszë a cała, co to sã zajimałë kùcharsczim a stołowim kùńsztã: białka z Łubianë, co robi nôlepszégò młodzowégò kùcha na pôłnié òd Kôłpina, a Alicjô Szopińskô – chtërna pewno milión razy pò trapach chòdza w dół i w górã, cobë wszëtcë mielë a to kôwka, a to arbatka, a to jiné napitczi, czësté talerziczi, szklónczi, tasczi a co tam jinégò je nót nawetkã piesniodzejóm. I jô tam bëła, arbatã z tasczi z kaszëbsczim mòdłã piła, pòwiôstków i frantówków jem słëcha, a na kùńc wróca dodóm z fùl szmaczków brzëchã.

  2. Errata 2: stwòrzã jem nowi kréz – miastecczi 😉 Wëbôczta, miało bëc: z bëtowsczégò krézu, z miastecczi gminë. Ale czë pò prôwdze Miastkò bë ni miało bëc sedzbą pòwiatu?

Comments are closed.