Kòl Felë w ògródkù…

To drëdżi rôz, czej jem bél kòl Felë Bôsczi-Bòrzëszkòwsczi w ògródkù… Do Łubianë na Zéńdzenié Lubòtników Kaszëbsczi Lëteraturë zjachalo skòpicą lëdzy. Bëlë m.jin. Halina Wréza, ks. Róman Skwiércz, Dark Majkòwsczi, Bògùmila Cërockô, Karolëna Keler… Dopiszta mòże w kòmeńtérach jesz pôrã nôzwësków 🙂
Tak më so sedzelë a rozpòwiôdelë ò kaszëbsczi lëteraturze, a niechtërny nawetkã prezeńtowelë swòje dokôzë.
Latosé Zéńdzenié w Ògródkù wespólrëchtowalo Szôltëstwò Łubianô i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.

4 Replies to “Kòl Felë w ògródkù…”

  1. Lëdzy sã zebrało z wszëtczich pewno strón Kaszub: z zôpadu Karolëna òd plestaniô Kellerka; z Nordë (bò z miasta z mòrza i snieniów) Danuszka òd Balbinë z IVb a anielsczich sprôw Stanulewiczka, Rómk òd kaszëbsczich nótów a tabaczi Drzéżdżón a Dark òd gwës wszelejaczich ju kaszëbsczich mediów Majkòwsczi [chòc ten i z Wãglëkòjc je ;-)]; z pôłnia – z miastecczégò i chònicczégò krézu, np. Joana òd téatru Bëleco [tak to sã pisze?] i Dretinia [chòc gdinianka] Slebòda, Janka òd snôżich drzewianëch ptôszków Gliszczińskô, Janina òd chònicczich Kaszëbów i jich spraw wszelczich Kòsedowskô, i z westrzódka – z kartësczégò np. Alicjô òd lëdowëch ùtwórców, żłobinów, malënków na skle, akòrdionu etc. Serkòwskô, Brigida òd kaszëbsczi módë i etnofilologie Michalewicz, i téż mô sã rozmiec – z kòscersczégò, kò do niegò më bëlë prawie przëjachóny, tej ò gòspòdôrzach terô gôdóm: Fela òd ùczeniô kaszëbiznë z Ba[ô]sków; Halina òd gadëszków Wreza, Aleksandra òd “Głosu Kaszub” Zdrojewskô, szôłtëstwa Łubiana przedstôwcka. To nie je kùńc lëstë tëch, co brelë ùdzél w zéńdzeniu, leno wëjimk, ò czim [kim] jô jesz zabôcza? Nót je rzec, że béł téż ks. Róman òd czëtaniô “Remùsa” na Kaszëbsczim Czôłenkòwim Spłiniãcym Skwiercz, gadëszka/ùtwórcka ò piãknëch biôłëch włosach i òperowim głosu [ni mògã przińc na to, jak òna sã zwie, Rómk, pòmòżë!!! 🙁 ], półbrat Felë z Kòrnégò, ùczenka z Kaszëbsczégò LO z Brus z nenką. I last but not least: Blanche òd tłomaczeniô kaszëbsczich ksążków na anielsczi Krbeczek a Alicjô Frimark. Bëło jesz pôrã jinëch lëdzy… ale mòja zabôczlëwô głowa… wiéta, jak to je? I terô nôwôżniészé pòstacje dlô dëszë a cała, co to sã zajimałë kùcharsczim a stołowim kùńsztã: białka z Łubianë, co robi nôlepszégò młodzowégò kùcha na pôłnié òd Kôłpina, a Alicjô Szopińskô – chtërna pewno milión razy pò trapach chòdza w dół i w górã, cobë wszëtcë mielë a to kôwka, a to arbatka, a to jiné napitczi, czësté talerziczi, szklónczi, tasczi a co tam jinégò je nót nawetkã piesniodzejóm. I jô tam bëła, arbatã z tasczi z kaszëbsczim mòdłã piła, pòwiôstków i frantówków jem słëcha, a na kùńc wróca dodóm z fùl szmaczków brzëchã.

  2. Errata 2: stwòrzã jem nowi kréz – miastecczi 😉 Wëbôczta, miało bëc: z bëtowsczégò krézu, z miastecczi gminë. Ale czë pò prôwdze Miastkò bë ni miało bëc sedzbą pòwiatu?

Comments are closed.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.