Lëzëno: XX Zjôzd Kaszëbów

Za nama ju XX Zjôzd Kaszëbów, móże rzec: nômòcni chroniony Zjôzd w historëji Zjôzdów… A wszëtkò bez jednégò WÔŻNÉGÒ GÒSCA zez Warszawë. Kąsk dzyw a górz brôl, kò przódë lat téż WÔŻNY GÒSCE na Zjazdach biwalë, a taczi òchronë jaż nie bëlo. Në cëż, móże bëc tak, że chto mô nagrzészoné, ten mô strach.

Króm tegò wiodro bëlné, ùsmiónëch a redostnëch lëdzy jak wiedno hùrma, stojiszczów skòpicą, jedzeniô a picégò dosc, bél plac i do sadnieniô i do staniô i do tuńcowaniô i do graniô (w balã, w baszkã a na jinstrumeńtach wszelczich). Widzec bëlo, że Lëzëno baro dobrze sã przërëchtowalo… Nick, le gratulowac!

Kùńc gôdaniô, rôczã do òbzéraniô:

Do ùzdrzeniô na drëdżi rok w Chònicach…

Żlë chcesz òdjimk, móżesz spòkójno gò scygnąc a pùblikòwac… le fëjn bë bëlo, jakbë jes dôl adresa negò bloga 🙂
Żlë jes na òdjimkù, a ni môsz żëczeniô pùblikacje swòjégò wizerënkù, dôj znac.

One Reply to “Lëzëno: XX Zjôzd Kaszëbów”

 1. Òdjimniaców lopk bëlny, dobrze jes na nich pòkôzôł rozmajitosc lëdzczich wezdrzatków.
  Kąsk za wiele dlô mie je fòtografków z “ùstawczi”, mie sã taczé mni widzą niż taczé, na jaczich lëdze nie zdrzą sã w òczenkò òdjimkòwnika abò w gãbã òdjimającégò. Në ale to je le mòja szmaka.
  A co do pòkôzaniô lëdzczich wseczëców – jo, téż jem ti wiarë, że wiãkszi dzél gòscy béł redostny a rôd z te, że do Lëzëna zjachôł.
  Szczescé, że teren Zjazdu béł tak stolemny, że chto ni mùszôł, pò prôwdze ni mùszôł bëc krótkò binë kòl drëdżi pp a reno, tj. w ti zamkłi zónie pilowóny przez Prôwdzëwé Grzëbë a najich szandarów i téż lëdzy z nôdpisã “Straż”.
  Piãkno jes téż pòkôzôł dobré wiodro bùtnowé…
  Dzãkã, terô widzã, że równak blónów bëło mni, niżlë mie sã zdôwało.

Comments are closed.