Lëzëno: XX Zjôzd Kaszëbów

Za nama ju XX Zjôzd Kaszëbów, móże rzec: nômòcni chroniony Zjôzd w historëji Zjôzdów… A wszëtkò bez jednégò WÔŻNÉGÒ GÒSCA zez Warszawë. Kąsk dzyw a górz brôl, kò przódë lat téż WÔŻNY GÒSCE na Zjazdach biwalë, a taczi òchronë jaż nie bëlo. Në cëż, móże bëc tak, że chto mô nagrzészoné, ten mô strach.

Króm tegò wiodro bëlné, ùsmiónëch a redostnëch lëdzy jak wiedno hùrma, stojiszczów skòpicą, jedzeniô a picégò dosc, bél plac i do sadnieniô i do staniô i do tuńcowaniô i do graniô (w balã, w baszkã a na jinstrumeńtach wszelczich). Widzec bëlo, że Lëzëno baro dobrze sã przërëchtowalo… Nick, le gratulowac!

Kùńc gôdaniô, rôczã do òbzéraniô:

Do ùzdrzeniô na drëdżi rok w Chònicach…

Żlë chcesz òdjimk, móżesz spòkójno gò scygnąc a pùblikòwac… le fëjn bë bëlo, jakbë jes dôl adresa negò bloga 🙂
Żlë jes na òdjimkù, a ni môsz żëczeniô pùblikacje swòjégò wizerënkù, dôj znac.

One Reply to “Lëzëno: XX Zjôzd Kaszëbów”

 1. Òdjimniaców lopk bëlny, dobrze jes na nich pòkôzôł rozmajitosc lëdzczich wezdrzatków.
  Kąsk za wiele dlô mie je fòtografków z “ùstawczi”, mie sã taczé mni widzą niż taczé, na jaczich lëdze nie zdrzą sã w òczenkò òdjimkòwnika abò w gãbã òdjimającégò. Në ale to je le mòja szmaka.
  A co do pòkôzaniô lëdzczich wseczëców – jo, téż jem ti wiarë, że wiãkszi dzél gòscy béł redostny a rôd z te, że do Lëzëna zjachôł.
  Szczescé, że teren Zjazdu béł tak stolemny, że chto ni mùszôł, pò prôwdze ni mùszôł bëc krótkò binë kòl drëdżi pp a reno, tj. w ti zamkłi zónie pilowóny przez Prôwdzëwé Grzëbë a najich szandarów i téż lëdzy z nôdpisã “Straż”.
  Piãkno jes téż pòkôzôł dobré wiodro bùtnowé…
  Dzãkã, terô widzã, że równak blónów bëło mni, niżlë mie sã zdôwało.

Comments are closed.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.