Noc w Kùkówce

W piątk, 11 maja, w „Kùkówce” – sedzbie biblioteczi w Lëzënie, òdbëło sã zéńdzenié pòd zewiszczã Noc z lëteraturą, kùlturą ë wierzeniama Kaszëbów. Lëdzy bëło tak wiele, że nié wszëtcë mielë plac do sadnieniô – kò mùszi przëchadac na czas!
Gòscama zéńdzeniô bëlë, pòdôwóm wedle rokù ùrodzeniô, wiôlgòscë brzëcha a wieloscë piklów na gãbie:
ks. Sławòmir Czalej: 1971 – dosc brzëchati – głôdkò ògòlony,
Róman Drzéżdżón: 1972 – widzec je, że białka dobrze warzi – trzëdniowé pikle,
Tomôsz Fópka: 1973 – jaczis taczi wëpaniałi(!) – zarosłi.
Ks. Słôwk pòwiôdôł ò robienim repòrtérsczich òdjimków, zbiéranim materiałów, czekawëch lëdzach a pësznëch Kaszëbach. Rómk plestôł, co jemù do głowë przëszło, òsoblëwie ò Drzéżdżónach, cãżczi robòce w mùzeum a kabarece. Tómk rzekł ò kaszëbsczi mùzyce ë jak wiedno zabédowôł wespólné spiéwanié. Ną razą bëła to piosenka dlô dzôtków pt. „Côrna”, co znaczi “dotikóm se bez pòcéranié”. Tej zeszłi spiéwająco “côrnelë” sã pò òczach, rãkach, jikrach, czikcach, ùszach… Żebë nie bëło gôdaniô, dopòwiém, że kòżden “côrnôł” sóm se.
Króm Sławeka, Romeka a Tomeka zaprezeńtowelë sã aktorowie Regionalnégò Dramòwégò Teatru z Lëzëna: Mieczësłôw Bistróń, Mark Mùdlaw a Téfil Sërocczi, chtërny przedstawilë sztëczczi ze binowëch sztëków napisónëch bez ks. Bernata Zëchtã.
Nad całoscą mia bôczënk wastnô Mariô Krosnickô, direktorka lëzyńsczi biblioteczi. Króm tegò dało téż kôwkã, harbata a smacznégò kùcha.
Na kùńc, ks. Słôwk, zaprezeńtowôł swój radiowi repòrtôż pt. Wieszczi. Bëło to pò jednôsti gòdzënie a to ju je gòdzëna dëchów. Zeszłi z ùwôgą, niechtërny ze strachã, jesz jiny z ùrzasłą mùnią wësłëchalë negò czekawégò materiału. Gwës niejedny mielë strach ò cemnicą jic bez wies dodóm… A to wiało… a to cos tam dzes wëło…

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.