Nótë na terôczasną chërã

Hewò cos taczégò przëszlo dzysô z Pëlckòwa. Widzec je, że ne òbrôzczi nieartistnô rãka brifczi céchòwa… kò jinstrukcëjô jak przeżëc, mëszlã dobrô.

A móże, chtos, chto mô lepszą rãkã, pëlckòwsczégò brifkã ùprawi?

Dali cali tekst:

To je rzëpòt, to je sznëra
To fùl lëdzy bòlëca

To je wirus, to je chëra
To parchatô mòrnica

Parchatô mòrnica, wirus, chëra, rzëpòt, sznëra, to fùl lëdzy bòlëca

To je larwa, to je nosk
To tobaczny bruny proszk

Bruny proszk, larwa, nosk, parchatô mòrnica, wirus, chëra, rzëpòt, sznëra, to fùl lëdzy bòlëca.

To je czosnik, to je miód
Pijkôj szpirtus – bãdzesz zdrów

Szpirtus, zdrów, czosnik, miód, bruny proszk, larwa, nosk, parchatô mòrnica, wirus, chëra, rzëpòt, sznëra, to fùl lëdzy bòlëca.

To są rãce, to je mëcé –
To je prosto dłudżé żëcé

Dłudżé żëcé – rãków mëcé, szpirtus, zdrów, czosnik, miód, bruny proszk, larwa, nosk, parchatô mòrnica, wirus, chëra, rzëpòt, sznëra, to fùl lëdzy bòlëca.

Kò nôlepszé na pòszëdło
Cepłô wòda a téż mëdło

Na pòszëdło – wòda, mëdło, dłudżé żëcé – rãków mëcé, szpirtus, zdrów, czosnik, miód, bruny proszk, larwa, nosk, parchatô mòrnica, wirus, chëra, rzëpòt, sznëra, to fùl lëdzy bòlëca.

Chto chce długò w zdrowim żëc,
Ten sã mùszi czãsto mëc!

Żlë chceta wiedzec co i jak w Pëlckòwie, tej czëtôjta łżëkwiatową „PÒMERANIÔ!


rzëpòt – kaszel; sznëra – katar; bòlëca – szpital; chëra – choroba zakaźna; MÒRNICA – demon w postaci starej kobiety, roznoszący zarazę; larwa – maska; czosnik – czosnek; szpirtus – spirytus; BÔCZËNK!: le tëlé, co na jãzëk, do dezynfekcji!; PÒSZËDŁO – choroba zakaźna. Jej uosobieniem jest demon w postaci dziewczyny zmarłej na zakaźną chorobę. Jesienią i zimą wraca na ziemię, by dręczyć ludzi chorobą, na którą zmarła.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.