Pòdskôcanié Pòeticczima Skrama

W czwiôrtk 3 gromicznika, w Klubie Jaś Kowalski w Bëtowie, bëła promòcjô antologie kaszëbsczi pòezje Skrë ùsôdzkòwi mòcë zrëchtowóny bez Grégòra Schramke, chtërnégò równak nie bëło, bò wcyg jesz sedzy w Szkòcëji.
Zala nafùlowónô bëła gòscama, chtërny mielë leżnosc zapòznac sã z dzysdniową kaszëbską pòezją a jeji ùtwórcama. Prôwdac nie wszëtczima, jaczich wiérztczi są w antologie, le z szescoma. Swòje dokôzë „na żëwò” zaprezeńtowelë Jida Czajinô, Alicjô Dzerżôk (z dodomù Scziba), Wacłôw Pòmòrsczi, Tómk Fópka a Róman Drzéżdżón. Pòécë nié le pòdskôcalë słëchińców pòeticczima skrama, ale téż òpòwiôdelë ò se ë swòjim pisarstwie. 
Zéńdzenié zòrganizowelë part KPZ z Bëtowa ë Wëdôwizna Región z Gdinie, jakô antologiã wëdała.

Relacjã z promòcji a òdjimczi nalézeta téż na starnie Tómka FópcziWëdôwiznë Región

One Reply to “Pòdskôcanié Pòeticczima Skrama”

  1. Mie pòtkanié sã baro widzało ë mëszlã, że je not cobë bëło taczich wicy. Bò z tegò, co jem widzôł, to jinszim lëdzom téż sã widzało 🙂

    Tej żdajã na pòdobné pòtkanié we Wejrowie abò Gduńskù 😉

Comments are closed.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.