Pón Tadeùsz

 Hùrma lëdzy przëszła do wejrowsczégò mùzeum bë kùpic, abò chòc òczë napasc  🙂 , Pana Tadeùszã, wzyc autograf òd pana Stanisława, òbezdrzec ë pòsłëchac panią Danutã ë pana Macéjã a pògadac z panã Jerzim
W piątk piątégò lëstopadnika  ò szósti wieczór òdbëła sã na zalach Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi promòcjã dokôzu Adama Mickewicza przedolmaczonégò na kaszëbsczi bez Stanisława Janke a wëdónégò bez wëdôwiznã Maszoperia Literacka. Dzélëczi pòémë czëtelë znóny Kaszëbi: Danuta Stenka ë Macéj Miecznikòwsczi. Rzecz òbgôdôł kònsultant dolmaczënkù prof. Jerzi Tréder, a całosc prowadzëlë direktór mùzeum Radosłôw Kamińsczi ë Tomôsz Żuroch von Piechòwsczi.  Mùzyczną òprawã zagwësnilë Witosława Frankòwskô, Aleksandra KùcharskôSzefler a Tomôsz Fópka.

 

Filmòwi materiał nalézeta na starnie Telewizje TTM

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.