Smãtarzowé róże we Władkù

Prawie jem pò czëtanim kriminału pt. Róże cmentarne. Napisa gò aùtorskô spółka Marek Krajewsczi ë Mariusz Czubaja. Wikszi dzél ny kriminalny pòwiescë dzeje sã we Wiôldżi Wsë ë òkòlim. Mùszã rzec, że aùtorowie bëlno pòznelë nen nordowi dzél Kaszëb, kò w ksążce pòjôwiają sã dobrze znóné môle – chòcbë aùtenticzné pòzwë wiwczasowëch dodomów czë szasëjów. Przédnym bòhatérą ny kriminalny wëzgódczi je nadkòmisôrz Jarosłôw Pater – z pòchòdzeniô Kaszëba. Ë jakno Kaszëba mô òn wiôlgą starã ò… bëlnotã pòlsczi gôdczi.
Ksążkã fëjn sã czëtô, akcjô jidze chùtkò do przódkù a fabùła je dosc zapëzglonô.  Bëlnô lechtura na dwa-trzë latowé wieczorë.

2 Replies to “Smãtarzowé róże we Władkù”

  1. Nie je to ta pòwiôstka, chtërna bãdze w nôblëższim czasu mòckò terczasnô, co sã zaczinô na szasé Kartësczi we Gduńskù, gdze je czëc baro snôżą pôchã òd niewëwiozłëch smiecy, z òrãdze bòdôj òprzestaniô robic przez tpzw. kòmùnalné służbë?
    A sóm Pater, jaczégò pamiãtóm, kòchô pòlaszëznã chiba nawetkã barżi niż jô, bò wej jô jesz wszëtczich lëchò pò pòlskù KÔRBIĄCËCH nie pòprôwióm… I je jaczim wësoczim òficérą ù gduńsczich szandarów,jo?
    Ale żebë òn béł Kaszëbą, tak cos ni mògã so przëbôczëc… mést jô to czëta na z wiérzkù 😉

  2. W ksążce je jedno zdanié ò kaszëbsczim ópie Patera. Żlë jegò ópa béł Kaszëbą, tej Pater chòc w dzélu téż 🙂

Comments are closed.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.