W krôjnie “moin, moin”

W zélnikù 2016 rokù bëlë më z mòją bialką Eweliną, starką Danutą a cotką Marilką wërézowóny do Niemców. Bëla to krótkô wanoga do Wschódny Frizje. Pôrã dniów mieszkelë më w Westerstede – miasteczkù, co leżi krótkò Òldenbùrga. A gòszczony më bëlë prôwdzëwie pò królewskù bez Rafała – syna cotczi. W Westerstede prowadzy òn restaùracjã Agave a w parce negò gardu – Moorbùrgù gòspòdã, jakô zwie sã Ostfriesischer Hof. Kùcharzã w ni je Robert, chtëren rëchtëje nadzwëk smaczné jestkù! (Temù przëjachôł jem nazôd dodóm kąsk wëpaniali).
W òkòlim Òldenbùrga lëdze gôdają jesz môlowim platdojczã, a witają sã, czë to ze znónym czë cëzym, słowã „moin”, jaczé pòchôdô z frizyjsczégò jãzëka (zazdrzë tuwò). Je to slówkò òznacziwającé kaszëbsczé „witôj” abò pòlsczé „cześć”. Czedës bëlo téż ùżiwóné na Kaszëbach, le terô je prawieże zabëté. „Moin” pòjôwiô sã téż przed chëczama na rozmajitëch witôczach, na dwiérzach krómów czë gòspòdów, tak jak w Ostfriesischer Hof nad bùtnowima dwiérzama.
W krómach Òldenbùrga wszëtkò mòże dostac. Nawetka w wiôldżich ceńtrach hańdlowëch są do kùpieniô regionalné ruchna dlô bialczi ë chlopa. (Chtëż bë tak co kòl naju widzôl?).
Żlë mdzeta w òkòlim Òldenbùrga bédëjã zajachac do Westerstede a òsoblëwie wôrt je òdwiedzëc Ostfriesischer Hof w Moorbùrgù.

PS. Kąsk ò ti wizyce dô do pòczëtaniô w séwnikòwi „Pomerani”. Brifka téż tam bél 🙂

P1000867

P1000882P1000898 P1000899 P1000901

P1000906 P1000958

5 Replies to “W krôjnie “moin, moin””

  1. Z tim regionalnym òbleczënkã nie je ù naji jaż tak lëchò! Przecã mòże skaszëbioné/skaszëbiałé (mni abò barżi) ruchna w wiele placach nabëc, gwës we wszëtczich najich sédmë abò òsmë stolëcach.
    Niedôwno bòdôj knôp òd Mejrów z Lewina/Mrzezëna òdjimniãcé kòszëlków z nôdpisã stôrôkaszëbsczim “I love Kaszëbë” przedôwónëch w rëmsczi hôwindze (Port Rumia) miôł na fejskùkù dóné.
    Ju tak nie szkalôj na Kaszëbów.

    PS Leno za grańcã kąsk wëjachôł, a ju mô wszëtczé rozëmë zjadłé

  2. Bó zaplac Lénkò òd Topórków za ne slowa, mdã miôl starã sã wrócëc do rozëmù… ale, jô jesz w hańdlowëch ceńtrach (tëch wiôldżich, wiôlgòrëmnëch) kaszëbsczich òbleczënków ni miôl widzóné 🙂

  3. A czë to je pò prôwdze taczi miód te ceńtra, żebë më prawie w nich mùszelë kùpiac? Taką popkaszkùlturã Të bë chcôł, jo? To nie je do wiarë ;0

  4. Hańdlowé ceńtra to na gwës miód nie je, òsoblëwie dlô chlopów 🙂 A co zlégò w pòpkaszkùlturze?

Comments are closed.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.