Zjazdowé wspòminczi…


Na latosy Zjôzd 2020 r. mielë më ju z brifką a lesnym wszëtkò przërëchtowóné: czôrno-żôłté ruchna, fanë, banérë z zéwiszczama, szormë na deszcz abò słuńce, szpëlnowé różczi na glanc wëpòlérowóné, 5 kilo tobaczi, pò rezerwòwi wiertlówce na łep… Ë co? Ë nick! Bez negò kòrunawirusa latosy Zjôzd je òdwòłóny (abò òdsëniãti na sw. Nigdosza – kò rozmajice gôdają).
Tak tej, miast do Pùcka jachac, më zarôczëlë wszëtczich na naj’ gwôsny Zjôzd do Pëlckòwa, chtëren béł tedë czedë béł, w môlu, chtëren nie je znóny, ale kòżden jeden rozmieje letkò w nien trafic.


Jo, wicy ò Zjezdze w Pëlckòwie, przeczëtôta w lëpińcowò-zélnikòwi „Pomeranii”

Timczasã rôczã do òdjimkòwëch wspòminków z ùszlëch Zjazdów Kaszëbów (lata 2009-2019):
XXI Zjôzd Kaszëbów Chònicë 2019 rok
XX Zjôzd Kaszëbów Lëzëno 2018 rok
XIX Zjôzd Kaszëbów Rëmiô 2017 rok Rëmiô part 2
XVIII Zjôzd Kaszëbów Wdzydze 2016 rok
XVII Zjôzd Kaszëbów Réda 2015 rok
XVI Zjôzd Kaszëbów Gduńsczi Pruszcz 2014 rok
XV Zjôzd Kaszëbów Wiôlgô Wies 2013 rok
XIV Zjôzd Kaszëbów Sopòtë 2012 rok
XIII Zjôzd Kaszëbów Lãbòrg 2011 rok
XII Zjôzd Kaszëbów Pùck 2010 rok
Na Zjôzd do Pùcka napisôl jem tekst piesnie pt.: Pùckô frańtówka, mùzyka ùsadzyl T. Korthals, a zaspiéwelë Manijôcë:XI Zjôzd Kaszëbów Bëtowò 2009 rok:

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.