Zjôzd Kaszëbów w Rëmi

Wiodro jistné jak na Zjôzdze w Lãbòrgù, skòpicą atrakcjów, bòkadny ksążkòwi bédënk, wiele stojiszczów z jestkù ë pitkù, bëlnô mùzyka na binie (chòc jakno gwiôzdã wieczoru, jô bë widzôl kaszëbsczé karno) – hewò taczi to béł nen latosy Kaszëbów Zjôzd…
Òglowò dôwajã 5 a pól.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.