Ksążczi

To je krótczé, to je dłudżé…

to-je-krotcze-to-je-dludze[1]

II môl na Targach Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi Costerina 2015
w kategòrie nôùkòwé i pòpùlarnonôùkòwé pùblikacje

To je krótczé, to je dłudżé… Wędrówki szlakiem obrazkowych nut, Gdańsk-Wejherowo 2014, PL, CSB

Do kùpieniô w Kaszubskiej Książce

 

Dlô dzecy:

III môl na Targach Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi Costerina 2010
w kategòrie kaszëbsczi ksążczi

Kòmpùtrowé krôsniã. Pòwiôstczi i wiérztczi dlô dzôtków, Gdiniô 2010, Wëdôwizna Region, CSB

 

Felietónë:


Wëprzédnienié
na Targach Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi Costerina 2010
w kategòrie kaszëbsczi ksążczi

Rómka&Tómka kôrbiónka. Z felietónowi pòlëcë, Kaszëbë 2010, Wëdôwizna Region, (wespółautor Tomôsz Fópka), CSB


Pòézjô:

Czile slów… òd mie dlô Ce, Gdynia 2004, Wydawnictwo Region, CSB

II môl na Targach Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi Costerina 2008
w kategòrie kaszëbsczi ksążczi

@laże! @lano! Wiérztczi do smiéchù a ùsmiéchù, Gdiniô 2008, Wydawnictwo Region, CSB

 

Rozkòscérzającé wiédzã ò Kaszëbach:

Słowniczek polsko-kaszubski, Gdynia 2003, 2006, Wydawnictwo Region, współautor G.J. Schramke, PL/CSB

III môl na Targach Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi Costerina 2005
w kategòrie kaszëbsczi ksążczi

Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji, Gdynia 2005, Wydawnictwo Region, CSB, współautor i pomysłodawca Grzegorz J. Schramke

Klëka albo kaszubskie ABC… Kilka słów o Kaszubach i ich ziemi, Gdynia 2009, Wydawnictwo Region, PL

 Kaszubskie tabaka i rogarstwo, Gdynia 2009, Wydawnictwo Region, PL

 

Kabaretowé

Pióro do gilgania/Pióro do gëldzeniô, Gdiniô 2004, Wydawnictwo Region (współautor Piotr Ciskowski), CSB/PL – teksty kabaretu FiF

 

Òbróbk w dzysdniowim pisënkù dokôzów kaszëbsczich lëteratów

 

Alozy Bùdzysz, Dokôzë, Gdiniô 2005, Wydawnictwo Region, proza, poezja, CSB

Jan Patock, Figle gniéżdżewsczich gbùrów, Pùck 2006, Muzeum Ziemi Puckiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, proza, CSB

 Antoni Pieper, Jak òkã sygnąc… wiérztë wëbróné, Jastarniô-Pùck 2011, Wydawnictwo “MS”, poezja, CSB,

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.