Ksążczi

To je krótczé, to je dłudżé…

to-je-krotcze-to-je-dludze[1]

II môl na Targach Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi Costerina 2015
w kategòrie nôùkòwé i pòpùlarnonôùkòwé pùblikacje

To je krótczé, to je dłudżé… Wędrówki szlakiem obrazkowych nut, Gdańsk-Wejherowo 2014, PL, CSB

Do kùpieniô w Kaszubskiej Książce

 

Dlô dzecy:


Mariolka i ji przigòdë, Gdańsk 2017, Wëdôwizna KPZ, CSB

 

III môl na Targach Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi Costerina 2010
w kategòrie kaszëbsczi ksążczi

Kòmpùtrowé krôsniã. Pòwiôstczi i wiérztczi dlô dzôtków, Gdiniô 2010, Wëdôwizna Region, CSB

 

Felietónë:


Rómka & Tómka przecywiónka. Felietónë pòzebróné, Gdańsk-Wejherowo-Chwaszczyno 2017, Wëdôwizna KPZ (wespółautor Tomôsz Fópka), CSB


Wëprzédnienié
na Targach Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi Costerina 2010
w kategòrie kaszëbsczi ksążczi

Rómka&Tómka kôrbiónka. Z felietónowi pòlëcë, Kaszëbë 2010, Wëdôwizna Region, (wespółautor Tomôsz Fópka), CSB


Pòézjô:


Czile slów… òd mie dlô Ce, Gdynia 2004, Wydawnictwo Region, CSB


II môl na Targach Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi Costerina 2008
w kategòrie kaszëbsczi ksążczi

@laże! @lano! Wiérztczi do smiéchù a ùsmiéchù, Gdiniô 2008, Wydawnictwo Region, CSB

 

Rozkòscérzającé wiédzã ò Kaszëbach:

Słowniczek polsko-kaszubski, Gdynia 2003, 2006, Wydawnictwo Region, współautor G.J. Schramke, PL/CSB

III môl na Targach Kaszëbsczi i Pòmòrsczi Ksążczi Costerina 2005
w kategòrie kaszëbsczi ksążczi

Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji, Gdynia 2005, Wydawnictwo Region, CSB, współautor i pomysłodawca Grzegorz J. Schramke

Klëka albo kaszubskie ABC… Kilka słów o Kaszubach i ich ziemi, Gdynia 2009, Wydawnictwo Region, PL

 Kaszubskie tabaka i rogarstwo, Gdynia 2009, Wydawnictwo Region, PL

 

Kabaretowé

Pióro do gilgania/Pióro do gëldzeniô, Gdiniô 2004, Wydawnictwo Region (współautor Piotr Ciskowski), CSB/PL – teksty kabaretu FiF

 

Òbróbk w dzysdniowim pisënkù dokôzów kaszëbsczich lëteratów

 

Alozy Bùdzysz, Dokôzë, Gdiniô 2005, Wydawnictwo Region, proza, poezja, CSB

Jan Patock, Figle gniéżdżewsczich gbùrów, Pùck 2006, Muzeum Ziemi Puckiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, proza, CSB

 Antoni Pieper, Jak òkã sygnąc… wiérztë wëbróné, Jastarniô-Pùck 2011, Wydawnictwo “MS”, poezja, CSB,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.