Skrë rozdóné

Latos sëpnãło Òrmùzdowima Skrama – nôdgrodą miesãcznika Pòmeraniô, przëznôwóną òd 1985 r., dlô lëdzy ë jinstitucëjów za brzadné spòlëznowé dzejanié na regionalny niwie. Za rok 2010 redakcyjné kòlegióm przëznało jich jaż sétmë.
Wrãczenié wëprzédnieniów bëło 21 gromicznika w Stôromiesczim Rôtëszu we Gduńskù. Rozegracëjã zaczął ks. Róman Skwiercz czëtającë wëjimk z pòwiescë Aleksandra Majòwsczégò Żëcé ë przigòdë Remùsa. Tej Andrzéj Bùsler, zôstãpca przédnégò redaktora Pòmeranie, przedstôwiôł żëcé ë dokôzë laureatów, westrzód chtërnëch bëlë: Krësztof Garstkòwiôk – regionalista z Òsłonina, Jadwiga Hewelt – szkólnô z Przódkòwa, Kòcewskò-Kaszëbskô Dãtô Òrchestra Torpeda, Tadeusz Kòrthals – gwôscëcel nagraniowégò sztudia w Pôlczënie, Henrik Mùsa “Kòt” – pòéta, Wëdôwizna Region Jareka Éllwarta, Riszard Sylka – bùrméster Bëtowa. Wëprzédnieniô nôdgrodzonyma wrãcziwelë przédny redaktór Pòmòranie Édmùńd Szczesôk ë przédnik redakcyjnégò kòlegióm prof. Wiktór Peplińsczi. Asystowa jima prowadzącô jimprezã Lucyna Radzymińskô. Mùzycznym akceńtã béł wëstãp Kaszëbsczégò Artisticznégò Duo We Dwa Kònie, w składze Tómk Fópka – spiéw, Riszard Bòrisónk – akòrdión, chtërny wëkònelë sztërë kabaretowé piesnie.

Tuwò czile òdjimniãców: Continue reading “Skrë rozdóné”

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.