18., 19., 20. strëmiannik

Z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów bãdze na Kaszëbach wiele jimprezów, na chtërné wôrt je sã wëbrac:
18. strëmiannika (piątk) do Lëzëna, dze w Spòdleczny Szkòle téater Zymk przedstawi szpektôczel pt. Smãtkòwô spiéwa. Szczegółë nalézëta tuwò.
19. strëmiannika (sobòta) do Gduńska. Program nalézëta na starnie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
20. strëmiannika (niedzela) do Słëpska na bicé rekòrdu w granim na akòrdionach. Szczegółë nalézëta na starnie kaszubia.com.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.