Bùczka

Bùczka to jigra, co w niã przódë lat griwelë naju ópòwie. Do graniô brekòwelë grëbszëch czijów ë òkrãglégò kama. Czile lat temù Adóm Hébel ùmëslil so przëbôczëc ną zabëtą jigrã – tak pòwsta Kaszëbskô Liga Bùczczi. Bùczka to nie je le jigra, ale téż bëlnô ùdba na rozkòscérzanié wiédzë ò kaszëbsczi kùlturze, jãzëkù a naju zapëzglony historëji. Gwës w bùczkã griwôl, jeden z najich nôbëlniészëch dzejarzów a pisôrzów, Aleksãder Labùda…
Hewò czile fòtografków z bùczkòwëch miónków (Lëzëno, 22 lëpińca 2020):

Szos w serce

Bëlnô ùdba, bëlné granié, bëlnô kaszëbizna… Dzysô (15. maja 2018 r.) w Wejrowsczim Mùzeùm bél jem zaczarzony téatrã Zymk. Jejich szpektôczel „Sobótka”, wedle scenarnika a reżiserie Adama Hébla, strzélô w serce, dôwô do mëszleniô a rëchô sëmienié… Jo, jo wszëtcë jesmë winny, temù téż òdjimkòwô relacjô ni móże bëc farwnô.
„Sobótka”, jaką bédëje Zymk, wôrt je òbezdrzec! A tëli…

Continue reading “Szos w serce”

Jiwer òstatnëch

– Na gwës to nie je amatorsczi téater – rzekł, prof. Daniel Kalinowsczi ze sztolpsczi ùczbòwnie, pò przedstôwkù dokôzu pt. Jiwer òstatnëch, jaczi wëstawił téater Zymk 17 strëmiannika w Lëzënie. – Chòc zdrzącë jakno reżiséra, pôrã rzeczi jô bë zmienił – dodôł.

Łoni w Spòdleczny Szkòle w Lëzënie z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów bëła premiéra dokôzu na binã pt. Smãtkòwô spiéwa. Ji reżisérą béł Adóm Hébel. Latos ùdbôł òn so wëstawic sztëkã Jana Rómpsczégò pt. Jiwer òstatnëch – historëjã „ùmiéraniô” Kaszëbów mieszkającëch w òkòlim jezora Gardno ë Łebskò, tzw. Slowińców. Chòc je to òpòwiesc z XIX stalatégò, równak nick nie stracëła na aktualnoscë.
Zaczarzëła mie gra achtorów. Zgôdzajã sã z prof. Kalinowsczim, że Zymk nie je czësto amatorsczim téatrã, jak to przedstawił, gwës asekùracyjno, w słowie wstãpnym reżiséra. Felënkã bëła lëchô akùstika. Nót bëło dobrze sã wsłëchac bë zrozmiec, co gôdają achtorzë. Zó to dało sã czëc emòcje, a widzec bëło wiôldżé zaangażowanié w grã. Tuwò òsoblëwie brawa dlô Sławeka Klasa a Mateusza Szmidta. Continue reading “Jiwer òstatnëch”

Smãtkòwô spiéwa

W Spòdleczny Szkòle w Lëzenie, 18 strëmiannika (piątk) ò 7 wieczór, z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów, mdze premiera dokôzu pt. Smãtkòwô spiéwa zrëchtowónô bez Téater Zymk. Autorã scenarnika ë reżiserã szpetôkla je Adóm Hébel.

Cëż to mdze za téater, miôł jem leżnosc sprawdzëc na próbie, jakô bëła 25 gromicznika. Zapòwiôdô sã baro czekawie. Tuwò czile òdjimiãców: Continue reading “Smãtkòwô spiéwa”

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.