228 tësący! Kaszëbi pòrechòwóny?

Kù reszce znómë wëniczi Pòwszechnégò Spisënkù, jaczi łoni béł robiony w Pòlsce. Dzyw bierze, że w XXI stalatim, w cządze kòmpùtrów, GPS-ów, satelitów ë jinszich nowòmódnëch technologiów na wëniczi mùsz bëło tak długò żdac.

Jak pòdôwô Główny Ùrząd Statisticzny w pòlsczim panstwie mieszkô 38,5 mëlióna lëdzy. Z tegò 228 tësący deklarëje sã jakno Kaszëbi. Westrzód nich mómë „czile ôrtów”. Tak téż je: 211 tësący Pòlôchò-Kaszëbów, 16 tësący Kaszëbów-Kaszëbów, a tësącKaszëbò-Pòlôchów (-Niemców, -Ùkrajinców, -Biôłorësënów, ëtd).
Nót zdrzec na ne lëczbë jak na statisticzné dóné. Kò nie kòżden mieszkańc Pòlsczi béł spisóny bez rachmistra, nie kòżden téż sóm spisôł sã bez jinternet. Téż nie kòżden Kaszëba dôł sã zapisac jakno Kaszëba.
Òbgôdanié wëników, historëjô a metodologiô badérowaniô, mòże nalezc tuwò.
Kòmentérë, òbgôdënczi, a spisënkòwé wiadła są do nalézeniô na starnach: NK, KPZ, KJ, GK.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.