Kartuzë. XXIV Zjôzd Kaszëbów 2023

Alaże! Alana! bél jem w sobòtã, 8 lëpińca 2023 rokù, jachôny na XXIV Zjôzd Kaszëbów do Kartuz. A że jô jem richtisz aparat, to jô miôl aparat i skòpicą òdjimków móm napstrikóné.
Klik-klik – jedzemë baną. A w banie, farwno, czôrno-żôlto a fùl grifów. Kò kòżden miôl co kaszëbsczégò na se, abò kòl se.

Në, òkróm letników, co ną baną z Hélu do Gdinie bëlë jachôny. Ti bëlë czësto baf, że graje so w baszkã, a nié ò Baszkã. Klik-klik…

Jo, a jak më ju na plac dojachalë, to so tã z pôlniowima Kaszëbama spòtkalë. Ë terôzka bëlo nas tësąc piãset sto dzewiãset a jesz wicy, i klik-klik, më bez Kartuzë szlë…

…szlë…

…szlë…

…a szlë…

…jaż më do parkù doszlë. Tej niejedny nôbòżno szlë tã, dze swiãconą wòdą kropią, a jinszi skrącëlë na plac, dze elektrolitë pòléwalë. Bò mùszita wiedzec, że hëc negò dnia bëla takô, że wòda z czlowieka hektlitrama wëcékala i co sztót nót bëlo jã w se wprowadzac, bë termicznégò szokù nie dostac. Dzãka Bògù a òrganizatoróm, zdrojów retającëch żëcé bëlo dosc wiele. Klik-klik…

A co na binie? A na binie nôprzód baro wiele KLEPALË. W Banowi frańtówce karno Fucus spiéwô:

Pòliticë naszi
Klepią nas pò krzebtach
Głosno pùrtcë grają
Na diôbelsczich skrzëpcach

I pò prôwdze ti, ôrtów a farwów rozmajitëch, pòliticë klepalë ë klepalë a klepac ni mòglë skùńczëc. W dwùch slowach: wëbòrczi rok 🙁
A rock bél? Në, trochã bëlo – kò òkróm bëlnëch lëdowëch karnów i bicégò rekòrdu w jednoczasnym granim na diôbelsczich skrzëpcach. Klik-klik…

…na binie wëstąpilë téż ti artiscë, co z jinstrumeńtów wszelczich a swòjëch glosów ‘mòcnészą’ nótã rozmieją wëdobëc. Klik-klik…

Tak téż elektrolitë bëlë, jestkù bëlo, mùzyka bëla, zabawa bëla, tuńce bëlë, tobaka bëla a nôwôżniészé, że wiesolo bëlo.
Bëlo i so skùńczëlo, a w 2024 rokù spòtkómë so w Kòscérznie!

(Dzélëk 144 felietónë Swiat wedle Rómka, co je emitowôny w Radio Norda FM w piątczi, sobòtë a niedzele)

KLIK-KLIK to je
GALERIÔ ÒDJIMKÓW
Bôczënk! Żlë chceta so ùsmiechnąc, zacznita òd kùńca 🙂

Klik-klik – bana Transcassubią zwónô

Continue reading “Kartuzë. XXIV Zjôzd Kaszëbów 2023”
Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.