Szos w serce

Bëlnô ùdba, bëlné granié, bëlnô kaszëbizna… Dzysô (15. maja 2018 r.) w Wejrowsczim Mùzeùm bél jem zaczarzony téatrã Zymk. Jejich szpektôczel „Sobótka”, wedle scenarnika a reżiserie Adama Hébla, strzélô w serce, dôwô do mëszleniô a rëchô sëmienié… Jo, jo wszëtcë jesmë winny, temù téż òdjimkòwô relacjô ni móże bëc farwnô.
„Sobótka”, jaką bédëje Zymk, wôrt je òbezdrzec! A tëli…

Continue reading “Szos w serce”

I Przezérk Stand Up Comedy Szpòrt na żokach

Pamiãtôjta! Spòtikómë sã 19 czerwińca (piątk) w Restauracje Campanula na szasé Zómkòwi 2 a (to w jistnym môlu, dze je Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi, tj. w Pałacu von Keyserlingków, tj. w nym palacu, co je w parkù).
Zaczinómë pùńkt 6 pò pôłnim.
Bôczënk! Przëniesëta z sobą dobri hùmòr a grósc drobnëch 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszi… – mdzemë nima „sztopalë żokã”. Nasztopónô dëtkama żoka bądze nôdgrodą dlô nôlepszégò wedle pùbliczi szpòrtmana.
Òdwôżnëch plestów wëstąpi 10 sztëk – dwie białczi a òsmë chłopów. Ti przëjadą ze Starzëna, Lëzëna, Kãbłowa, Zawòrów, Chmielna, Gdinie, Kòscérzënë a Wejrowa.
Króm tegò na binie wëstąpią: Kabaret Kùńda a Téater Zymk.

plakat poprawiony

Jiwer òstatnëch

– Na gwës to nie je amatorsczi téater – rzekł, prof. Daniel Kalinowsczi ze sztolpsczi ùczbòwnie, pò przedstôwkù dokôzu pt. Jiwer òstatnëch, jaczi wëstawił téater Zymk 17 strëmiannika w Lëzënie. – Chòc zdrzącë jakno reżiséra, pôrã rzeczi jô bë zmienił – dodôł.

Łoni w Spòdleczny Szkòle w Lëzënie z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów bëła premiéra dokôzu na binã pt. Smãtkòwô spiéwa. Ji reżisérą béł Adóm Hébel. Latos ùdbôł òn so wëstawic sztëkã Jana Rómpsczégò pt. Jiwer òstatnëch – historëjã „ùmiéraniô” Kaszëbów mieszkającëch w òkòlim jezora Gardno ë Łebskò, tzw. Slowińców. Chòc je to òpòwiesc z XIX stalatégò, równak nick nie stracëła na aktualnoscë.
Zaczarzëła mie gra achtorów. Zgôdzajã sã z prof. Kalinowsczim, że Zymk nie je czësto amatorsczim téatrã, jak to przedstawił, gwës asekùracyjno, w słowie wstãpnym reżiséra. Felënkã bëła lëchô akùstika. Nót bëło dobrze sã wsłëchac bë zrozmiec, co gôdają achtorzë. Zó to dało sã czëc emòcje, a widzec bëło wiôldżé zaangażowanié w grã. Tuwò òsoblëwie brawa dlô Sławeka Klasa a Mateusza Szmidta. Continue reading “Jiwer òstatnëch”

Promòcjô Zymkù 9

Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie
Wëdôwizna Región
ë Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich „Zymk”
baro serdeczno rôczą na promòcëjã

9 zsziwkù Zymk

jakô mdze 19 czerwińca (niedzela) ò gòdz. 4 pp
w Pałacu Przebendowsczich i Keyserlingów, szé Zómkòwô 2 a w Wejrowie

Smãtkòwô spiéwa

W Spòdleczny Szkòle w Lëzenie, 18 strëmiannika (piątk) ò 7 wieczór, z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów, mdze premiera dokôzu pt. Smãtkòwô spiéwa zrëchtowónô bez Téater Zymk. Autorã scenarnika ë reżiserã szpetôkla je Adóm Hébel.

Cëż to mdze za téater, miôł jem leżnosc sprawdzëc na próbie, jakô bëła 25 gromicznika. Zapòwiôdô sã baro czekawie. Tuwò czile òdjimiãców: Continue reading “Smãtkòwô spiéwa”

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.