Do Kòscérznë w pòdzartëch kùrpach?

XIV Tardżi Ksążczi w Kòscérznie
Region, KPZ, Rost, Czëc, Bernardinum, Oskar a jesz pôrã wëdôwiznów przëjachało 19 lëpińca 2013 r. do Kòscérznë, bë zabédowac czëtińcóm swòje ksążczi. Lëdzy òbzérającëch, a nawetka taczich co kùpialë (!) bëło dosc tëli. Wëdôwcowie, jak wiedno gniotlë, że lëchò no sprzedôwanié ksążków jidze, że ni ma pieniądzy, że biéda, że lëdze nie chcą czëtac… Równak nie widzôł jem bë w pòdzartëch kùrpach, jak nen Remùs, co sedzy na kòscérsczim rënkù, chôdelë. Swòjich karów z ksążkama téż ni mùszą pchac… le czasã co w nie wlac.
Nie gôdajã, że je dobrze, le tak baro lëchò mést téż nié… Jinaczi, żlë jidze ò kaszëbskòjãzëkòwą pismieniznã. Kò za wiele nowiznów na stojiszczach nie bëło widzec. Mało prozë a pòezje, dramë wcale.
Kąsk béł jem zadzëwòwóny, że kaszëbskô pòwiesc Artura Jabłońsczégò „Namerkôny” dosta 3 plac w kategòrie prozë. Czemù trzecy, czej niżódny kònkùrencje ni mia? Mòże za majstrowanié kòl pisënkù – kò napisónô je w bëlôcczim dialekce. To ju krëjamnota sãdzów.
Móm nôdzejã, że za rok kaszëbsczi prozë mdze wiele wicy, kò mòże latosy prozatorsczi kònkùrs m. Jana Drzéżdżóna dô jaczi bëlny brzôd.

Spisënk dobiwców a wëprzédnionëch w XIV Targach nalézeta TUWÒ

1 Continue reading “Do Kòscérznë w pòdzartëch kùrpach?”

Pòdskôcanié Pòeticczima Skrama

W czwiôrtk 3 gromicznika, w Klubie Jaś Kowalski w Bëtowie, bëła promòcjô antologie kaszëbsczi pòezje Skrë ùsôdzkòwi mòcë zrëchtowóny bez Grégòra Schramke, chtërnégò równak nie bëło, bò wcyg jesz sedzy w Szkòcëji.
Zala nafùlowónô bëła gòscama, chtërny mielë leżnosc zapòznac sã z dzysdniową kaszëbską pòezją a jeji ùtwórcama. Prôwdac nie wszëtczima, jaczich wiérztczi są w antologie, le z szescoma. Swòje dokôzë „na żëwò” zaprezeńtowelë Jida Czajinô, Alicjô Dzerżôk (z dodomù Scziba), Wacłôw Pòmòrsczi, Tómk Fópka a Róman Drzéżdżón. Pòécë nié le pòdskôcalë słëchińców pòeticczima skrama, ale téż òpòwiôdelë ò se ë swòjim pisarstwie. 
Zéńdzenié zòrganizowelë part KPZ z Bëtowa ë Wëdôwizna Región z Gdinie, jakô antologiã wëdała.

Continue reading “Pòdskôcanié Pòeticczima Skrama”

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.