Krãcy sã, krãcy…

Pòcwierdzywóm...
Pòcwierdzywóm…

Dzywny lëdze krãcą sã pò swiece… to znaczi pò wejrowsczim pòwiôce, a sã zgriwają… to znaczi nagriwają szpòrtowné reklamë do I Przezérkù stand up comedy… To znaczi „Szpòrt na żokach”!
Pamiãtôjta: w czerwińcu… to znaczi równo 19-égò, pò pôłnim… to znaczi ò 6 gòdzënie, w restaùracje… to znaczi w Campanulë, w Miesce… to znaczi w Wejrowie!
I të mòżesz pòplestac… to znaczi wëstąpic na binie… to znaczi zrobic karierã kaszëbsczégò szpòrtmana!
Zgłoszenié sélôj do 12 czerwińca na adresã wejrowsczégò Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi.
A czej chcesz miec szpòrtowną reklamã wspòmożë „Szpòrt na żokach”, tak jak to zrobia m.jin. Galeriô Niespòdzywnotë w Wejrowie.

Continue reading “Krãcy sã, krãcy…”

Nótë w Serakòjcach

????????

Wtórk 5 maja 2015 rokù. Drzewiany kòscół w Serakòjach. Bënë młodzëzna z gimnazjum i spòdleczny szkòłë, dzecë z karna „Tuchlińskie Skrzaty”, përznã starszëch. Biją zwònë na 12. Zeszłëch witô a wëstawã pt. „To je krótczé, to je dłudżé…” òtmikô Emiliô Reclaf z Gminowégò Òstrzódka Kùlturë. Dzecë z Tëchlëna pëszno spiéwają. „Kaszëbsczé nótë” prezentëją w snôżi wersji. Miast „to je prosté, to je krzëwé” je „to je prosté, to je skòsné”. Tak trzëmac! Trójné dzãka Skrzatom! Dzãka wastnie Emilie i Irenie Kùlwikòwsczi – direchtorce GÒK w Serakòjcach. Dzãka Anie Dunst z Wëdôwiznë KPZ.

Continue reading “Nótë w Serakòjcach”

Na Gòdë

Wszëtczégò bëlnégò na Gòdë!

????????

 

Gwiôzdkòwé nótë do pòsłëchniô a òbezdrzeniô w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie.

Malënk Ana Kąkòl

Góra Lemana

W dniach 25 ë 26 rujana béł jem w Tëchòmiu na warkòwniach gazétników zrëchtowónëch bez cządnik „Pòmeraniô”. Z Andrzejã Kraùze dostalë ma zadanié wëwiedzec sã cëż czekawégò je w Piôsznie. Chòc zëmno bëlo jak brzëdôl, równak lónowa sã nama zajachac do Klémensa Lemana – Kaszëbë, chtëren mô wiele czekawëch ùdbów. Midzë jinszima ùmëslëł so wëbùdowac 20-métrową tormã, wioskã Gòtów czë zrëchtowac dlô szkòlôków lasową klasã. Brzôd naji z Andrzejã wanodżi na Górã Lemana mdze mógł òszmakac w „Pòmeranie”. Na dzysô mùszi sygnąc czile òdjimków z Piôszna ë Tëchòmia.

SONY DSC

Continue reading “Góra Lemana”

Z rézë do Bùdzëszëna

Pëszny gard, bëlny lëdze! Jak mie sã miasta nie widzą, tak w Bùdzëszënie jô bë nawetkã rôd zamieszkôł. W nym spòkójnym a snôżim miesce mieszkają w wikszoscë Miemcë. Łużiczanowie są miészëzną. Ti żëją wkół Bùdzëszëna pò wsach, jaczé są nawetka w 90% słowiańsczé. Równak nie czuł jem, bë chtos miôł co procëm, bë pòzywac Bùdzëszëno stolëcą Górnëch Łużëców. W nym przëtrôfkù je jinaczi, jak na Kaszëbach, dze wiela mieszkeńców Gduńska rôd bë wkół miasta mùr zbùdowa, bë ti „wsiowi” Kaszëbi do nich nie przëjeżdżelë.

Łużicczégò (pò prôwdze górnołużicczégò) na szasëjach nie je czëc, ale je widzec. Wszëtczé ùrzãdowé tôfle, czë pòzwë sztrasów są w dwùch jãzëkach. Tam-sam je téż jakô serbskô reklama pensjonatu czë gòspòdë, np. tipiczno łużicczi, co sã nazéwô Wjelbik. Czej zańdzemë do Serbsczégò Mùzeùm, co je w stôrim zómkù, tej ju naju pò łużickù przëwitają. Wszëtcë mùzealnicë w nym jãzëkù gôdają (dzél z nich znaje téż pòlsczi). Kòle zómkù stoji bùdink Dźiwadła to je serbsczégò téatrë, a w miesce dzejają rozmajité łużicczé towarzëstwa, np. mùzyczné.

Wieczór je dze sadnąc, co wëpic ë smaczno zjesc. Bédëjã gòspòdã, pòzwiã jã „Pòd mnichã”, dze mają kôrtë w stôrogermańsczi gôdce napisóné, a chto nie rozmieje dostónie kôrtã pò pòlskù.

Żôl, że nie bëło czasu môlów wkół Bùdzëszëna òbjachac… Ne cëż nót bëło w Serbsczim Mùzeùm wëstawã ò Kaszëbach rëchtowac…

1

Continue reading “Z rézë do Bùdzëszëna”