Nëkanié stôrégò rokù a szczodrôczi


Z leżnoscë Nowégò Rokù wôrt przëpòmnąc pierszé kaszëbsczé etnograficzné tekstë Floriana Cenôwë òpùblikòwóné w pismionie „Jutrzenka. Przegląd słowiański – Дънница. Словянское oбозрънiе” w 1843 rokù.

Hewò òpisënczi zylwestrowëch zwëków a szczodrôków pòdóné w kaszëbsczi a pòlsczi gôdce:

Dlô przërównianiô zylwestrowé zwëczi w òpisënkù Józefa Cenôwë TUWÒ


Niżi tekstë w rusczi gôdce:


Pismiono „Jutrzenka” nalezc mòże na starnach cyfrowi biblioteczi POLONA.

Wôrt téż przëbôczëc, że ne pierszé kaszëbsczé tekstë Cenôwë bëlë dóné do smarë w ksążeczce „Wiléjõ Noweho Roku. Szczõdráki” (wëd. Region, Gdynia 2006 r.).
Zbiérk zrëchtowôl Dušan Paždjerski. Òkróm òriginalnëch tekstów nalazlë sã w nim przelożënk na serbską gôdkã ë zapisënk w normatiwnym kaszëbsczim pisënkù, wstãp napisôl prof. Jerzi Tréder.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.