Wëcmanizna

Niechtërny gwës rozmëszlają, co òznôcziwô no krëjamné słowò ùżëté w titlu: Wëcmanizna.
Pòdpòwiém Wama:
Wëcmanizna to kaszëbskô pòzwa negò wiôldżégò spòleznowégò rëchù, jaczi narodzył sã w 80-tim rokù XX stalata.
Czë chtos ju wié? Żlë nié, jesz Wama trochã òpòwiém:
W zélnikù 80-tégò rokù robòtnicë wëcmanim stanãlë procëm kòmùnisticzny władzë. Sztrejkùjący w całi Pòlsce wëcmanim rzeklë władzë: nié! Bez lata 80-té lëdze Wëcmaniznë wëcmanim biôtkòwelë sã z kòmùną, bë kù reszce w 1989 rokù dobëc.
Terô ju gwës wiéta, że no kaszëbsczé słowò òznôcziwô Solidarnosc. I nie je to słówkò wëmëszloné, le rodné kaszëbsczé, jaczé m.jin. mòże nalezc w Słowniku gwar kaszubskich ks. Bernarda Zëchtë, gdze zapisóné je jakno: wëcmanim – razã, wespół.
Mòże tam-sam, jesz jaczis starszi no słowò pamiãtô, ale òglowò w żëwi kaszëbsczi gôdce próżno jegò szukac. Je leno w słowôrzach a lëteraturze.
Czemùż prawie ò Wëcmaniznie piszã?
Cëż, jakùż ò ni nie pisac, czej latos mómë òkrãgłą roczëznã pòdpisaniô zélnikòwëch pòrozumieniów.
Jakùż sã nią nie zajimac, czedë dzysôdnia człowiek je swiôdkã, nié redostnégò swiãtowaniô, le zélnikòwëch niepòrozumieniów. Niepòrozumieniów – to je mało rzekłé. Szkalingów, nienawiscë a tôklów lëdzy, chtërny czedës szlë wëcmanim, a dzysô nômili bë jeden drëdżégò zjedlé.
Mòże przëszedł ju czas, bë jesmë më wëcmanim jima rzeklë:
– Bóg zapłac Wama! Biôjta lós!

Norda, 3 séwnika 2010 r.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.