Bògùsława ò Złim w mùzeum

Hewò tekst Bògùsławë Labùddë wëgłoszony na òtemkniãcym wëstawë Diabły w kulturze Kaszub.

Witôjtaż, Kaszëbi kòchany!
Bãdzta pòzdrowiony!
Do waj gôdô Strëpów Gùstk
– Radny z wejrowsczich pùstk.
     Słëchôjta: to nie je prostô sprawa
     Zrobic diôbłóm wëstawa.
    I to gdze?!
    W swiãtim Wejrowie!
    Kalwarie, klôsztor francyszkańsczi,
    A w pałacu… òrgie szatańsczé.


To je rozëm? Wprowadzëc na salonë
Przeklãté demònë?!
Kò te stwòrë paskùdné
Kùlturë ni mają niżódny!
Òb dzéń jesz jakò takò grało,
Ale w nocë… co tu sã dzało?!
Cëż z te,
Że òbiekt mònitorowany je?
Systemë alarmòwé,
Antiwłómaniowé, przecywògniowé,
Czujczi ù górë, na dole
– Wszëtkò diôblë wzãlë.
     Nôgòrszé, że te biésë
     Wlazłë w rãkòpisë.
     Stratë szôloné!
    Zbiorë pòniszczoné,
    Smòłą zalóné,
    Pòczwòrdóné!
A co tu bëło wczora:
Sodoma i Gòmòra!
Na Walentinczi
Zjachałë „dzewczinczi”.
Roje czarowniców w stringach, wëstrojonëch
Lądowałë na miotłach chrószczonëch.
     Òrgie niesamòwité:
     Pùrtcë napiti,
     Na zalë mùzyczny
     Tuńce eroticzné!
     Gòłé fajfë,
     Glingòtałë pendrives!*
     Diska,
     Ògniska,
     Jãczenié,
     Bleczenié…
     Nie do znieseniô!

Ale dzys spòkójno mògã rzec:
Pùrtcë tracą swòjã mòc.
Przekònôł sã Smãtk i czart,
Że Wejrowò to swiãti gard.
     A terôzkù marsz z mùzeum – czasu strata!
     Persona non grata!

Kùńc szkalindżi! Gôdków sygnie,
Bò mie na cos baro cygnie…
Znôw ten Czôrny mie kùsy:
„Wez, Gùsce, wez
Na stres”.
     Kùńc wrzeszczeniô!
     Do ùzdrzeniô!
     Jidã przepłukac swòje „czôrné pòdniebienié”.

* czëtôj: pendrajfe

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.